Donator: OAK Fondacija

Naziv projekta: Generalna podrška

Trajanje projekta: april 2018 – april 2021

Ciljevi projekta: osnaživanje žena, sprečavanje nasilja i oporavak od traume nasilja kroz dostupne, održive i unapređene usluge psihosocijalne i pravne podrške AŽC-a; politike sprečavanja i zaštite od nasilja prema ženama na nacionalnom i lokalnom nivou su usklađene sa međunarodnim standardima (UN, Savet Evrope, Evropska unija); afirmisana ženska prava kroz ženski pokret, nove saradnje, pojačanu vidljivost i razumevanje nasilja prema ženama u medijima i u javnosti; osnaženi organizacijski kapaciteti.

Osnovne informacije o projektu: Autonomni ženski centar radi na direktnoj podršci ženama sa iskustvom nasilja, šireći žensku solidarnost i zagovarajući i prateći usvajanje, promociju i konzistentnu implementaciju relevantnih nacionalnih politika i instrumenata u oblasti nasilja prema ženama, koji su sveobuhvatni, relevantni, specifični i efikasni. U isto vreme, AŽC je posvećen opstanku javnih i aktivističkih prostora otpora nacionalizmu, patrijarhatu i autoritarnoj vladavini.