Trogodišnji projekat se sprovodi u partnerstvu 7 kontakt organizacija civilnog društva (Amity, AŽC, Centar za samostalni život invalida Srbije, Građanske inicijative, Grupa 484, Društvo za unapređenje mentalnog zdravlja dece i omladine, Romski informativni centar) i Institutom za održive zajednice (ISC). Projekat je finansijski podržan od Norveškog Ministarstva inostranih poslova (Norwegian Ministry of Foreign Affairs).

Opšti cilj projekta: Podrška  političkim i društvenim procesima reforme u Srbiji u okviru EU integracija.

Specifični ciljevi projekta: 
             a) Unapređena odgovornost i transparentnost vlade u prepoznavanju prioritetnih potreba „ranjive populacije“ kroz kanale javnih politika i budžeta. 
             b) Ojačani kapaciteti OCDa i građana za monitoring javne potrošnje na lokalnom i nacionalnom nivou i mobilizacija OCD koji mogu da utiču da vlada obezbedi efikasnu i transparentnu upotrebu javnih sredstava. 
             c) Ojačani kapaciteti OCDa da utiču i monitorišu proces izrade javnog budžeta. 
             d) Povećano javno učešće, uključujući «ranjive grupe», u odlukama vlasti koje utiču na kvalitet njihovih života.

Glavne aktivnosti za 2011. godinu:

 • Analize izvršenja budžeta i rodna analiza budžetskih programa u 6 gradova na lokalnom nivou koje su izvele lokalne ženske organizacije civilnog društva: Peščanik, Kruševac; Fenomena, Kraljevo; DamaD, Novi Pazar; Udruženje Romkinja Osvit, Niš; Svetionik, Loznica i Ženski centar Užice
 • Odštampana je publikacija sa rezultatima analiza i preporukama: Za smanjenje siromaštva: rodna ravnopravnost i odgovorna Vlada i održane javne prezentacije publikacije u 5 gradova.
 • Sprovedena je analiza ekonomskog aspekta nasilja prema ženama u porodici u Srbiji i izdata u publikaciji Koliko nas košta nasilje prema ženama u porodici.
 • Analiza izvršenja budžeta Uprave za rodnu ravnopravnost za 2010. godinu.
 • Formulisana je Odluka o osnivanju Fondova za unapređenje položaja žena pri lokalnim i nacionalnom budžetu.
 • Kampanja za osnivanje Fondova za unapređenje položaja žena na nacionalnom i u 6 gradova na lokalnom nivou.

Glavne aktivnosti za 2010. godinu:

 • Odabir 5 partnerskih organizacija za monitoring budžeta u 5 gradova u Srbiji;
 • Napredna edukacija za 5 ženskih nevladinih organizacija o monitoringu budžeta;
 • Distribucija mini grantova za 5 ženskih nevladinih organizacija za aktivnosti monitoringa budžeta na lokalnom nivou;
 • Monitoring budžeta za 2009. godinu u 5 gradova;
 • Izrada i distribucija policy dokumenata na osnovu sprovedenih analiza;
 • Okrugli stolovi za promociju rezultata analiza u 5 gradova
 • Sastanci sa predstavnicima vlasti na nacionalnom i lokalnom nivou.
 • Sprovedena je analiza budžeta Uprave za rodnu ravnopravnost za 2009. godinu
  Pogledajte dokument
   Izvršenje budžeta – ka transparentnoj i odgovornoj potrošnji

Glavne aktivnosti u 2009. godini:

 • Formirana je nacionalna koalicija za monitoring i uticaj na budžetske procese (7 KOCD i ISC);
 • Sprovedena je analiza budžeta Uprave za rodnu ravnopravnost za 2008. godinu
  Pogledajte dokument
   Izvršenje budžeta – sprovođenje javnih politika
 • Sprovedena je analiza budžeta na lokalnom nivou u 5 gradova (Kikinda, Leskovac, Kragujevac, Užice, Kruševac)
 • Analize budžeta su objedinjene u publikaciji „Mapiranje praznine“
 • Glavni nalazi prezentovani su na sastanku ženskih nevladinih organizacija 24. jula, na okruglom stolu 18.12 u Beogradu i na okruglom stolu u Kruševcu (2.12.2009.)
 • Sprovedena je trodnevna edukacija za 14 predstavnica ženskih nevladinih organizacija iz 12 gradova u Srbiji o monitoringu budžeta;
 • Zajedničke akcije partnerskih organizacija u zagovaranju za zakonske izmene.