Saradnja sa pravosudnim institucijama u prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici

Glavni cilj projekta Prava žrtava nasilja-ka evropskim rešenjima je uspostavljanje boljeg zakonodavnog okvira za zaštitu prava žrtava nasilja u porodici i unapređenje implementacije zakonskih rešenja.

  1. Kreiranje sistematizovanog znanja o poziciji žrtava nasilja u četiri vrste sudskih postupaka-krivičnom, porodičnom, prekršajnom i izvršnom postupku, sa naglaskom na poziciju i potrebe posebno osetljivih socijalnih grupa.
  2. Kreiranje edukativnih kurikuluma za ciljne grupe-tužioce, i sudije koji postupaju u četiri vrste sudskih postupaka, a na osnovu rezultata istraživanja o poziciji žrtava i analize preporuka, zakonodavnih rešenja i procedura u zemljama Evropske Unije.
  3. Predlozi za izmene i dopune relevantnih zakona biće izrađeni na osnovu rezultata istraživanja i u participativnom procesu sa pravnim ekspertima i profesinalcima iz različitih sektora (državnog, privatnog, nevladinog) .

Projekat se realizuje u Beogradu i 5 okruga u Srbiji (uključuje 28 gradova): 1. Kragujevac (gradovi: Batočina, Aranđelovac, Rača, Topola, Kragujevac); 2. Šabac (gradovi: Loznica, Ljubovija, Bogatić, Vladimirci, Koceljeva, Krupanj, Šabac); 3. Smederevo (gradovi: Smederevska Palanka, Velika Plana, Smederevo); 4. Leskovac (gradovi: Medveđa, Lebane, Bojnik, Crna Trava, Vlasotince i Leskovac ); 5. Vranje (gradovi: Preševo, Bujanovac, Trgovište, Bosilegrad, Surdulica, Vladičin Han i Vranje).

Glavne aktivnosti predviđene projektom od 2010. do 2013. godine

1. U periodu od 3 godine biće organizovano 34 seminara za sudije krivičnih, porodičnih, izvršnih odeljenja i prekršajnih sudova i javne tužioce, predstavnike CSR i advokatkinje ženskih NVO, za područje 8 Osnovnih sudova i tužilaštava, 5 Viših sudova i tužilaštava, 4 Apelaciona suda, Vrhovnog kasacionog suda i Republičkog tužilaštva.

Cilj seminara je sticanje i/ili unapređenje znanja o specifičnoj poziciji žrtava nasilja u porodici i seksualnog nasilja, međunarodnim standardima i primerima dobre prakse.

2.  Sprovođenje istraživanja o poziciji žrtava nasilja u porodici i seksualnog nasilja.

Biće sprovedena analiza (kvalitativna i kvantitativna) iskustava žrtava i stavova profesionalaca u vezi sa pozicijom žrtava u sudskim postupcima.

Cilj analize je da se utvrde potrebe žrtava i nedostaci u zakonskim rešenjima i njihovoj primeni. Rezultati analize činiće polaznu osnovu za kreiranje predloga za izmene postojećih zakonskih rešenja kao i za izradu kurikuluma za tužioce i sudije (krivičnih, porodičnih, izvršnih odeljenja i prekršajne sudije).

3.  Monitorisanje državnih politika/strategija i zagovaranje pozitivnih promena
Biće organizovano praćenje državnih politika i strategija u nekoliko oblasti relevantnih za unapređenje položaja žena i reformu pravosudnog sistema u Srbiji, sa ciljem da se zagovara/lobira za postizanje pozitivnih promena.

4.  Pružanje besplatne pravne pomoći korisnicama usluga u AŽC
Organizovanje advokatskih usluga za žene žrtve nasilja u porodici koje se obrate AŽC: a. davanje pravnih saveta i pisanje podnesaka 3 puta nedeljno (po 2 sata) za žene žrtve nasilja u porodici; b. pravno zastupanje 10 najsiromašnijih klijentkinja AŽC na godišnjem nivou.