• Izveštaj sa Konferencije u Jermeniji- Legislativa u oblasti nasilja u porodici  4.-6. DECEMBAR 2006 Jerevan, Republika Jermenija
  Konferencija je organizovana u sklopu više medjunarodnih kampanja i programa: Pan-Evropska kampanja Saveta Evrope za borbu protiv nasilja nad ženama, uključujući nasilje u porodici ; ovogodišnja kampanja „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama”...
  Detaljnije...

   

 • Izveštaj sa Konferencije: Stop nasilju u porodici nad ženama!
  Madrid, 27. novembar 2006.
  Savet Evrope (SE) je 27. novembra 2006. godine u Madridu organizovao konferenciju na kojoj je lansirana panevropska kampanja: Stop nasilju u porodici nad ženama!
  Detaljnije...
 • WAVE KONFERENCIJA 2006 „CAMPAIGNING, LOBBYING and FUNDRAISING STRATEGIES“
  Organizacija: AMCV – Associacao de Mulheres Contra a Violencia, Lisbon
  26. – 28. oktobar Lisabon, Portugalija.
  Učestvovala Vanja Macanović
  Godišnja WAVE Konferencija svih focal points-a bavila se pitanjima kampanja, lobiranja i strategijama prikupljanja sredstava.
  Detaljnije...
 •  KONFERENCIJA „WOMEN, DEMOKRACY, PARTICIPATION, PEACE, RIGHTS“ 
  Organizacija: ženski centar „Light Steps“, Skadar
  17. – 19. novembar Skadar, Albanija
  Učestvovala Tanja Janjić
  Konferencija koja je trajala dva dana, bila je organizovana za lokalno stanovništvo Skadra, u kom žene žive izolovano i pod kontrolom patrijarhata. Cilj je bio da se pokrene pitanje o uticaju feminizma na evropska društva kao i o aktivnostima koje se preduzimaju u cilju jačanja žena i njihovog položaja u društvu
  Detaljnije...

   

 • 25. NOVEMBRA u 12 časova na Trgu republike u Beogradu je početak kampanje “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama” performansom "VIDITE LI NASILJE NAD ŽENAMA?"- u organizaciji Žena na delu. Cilj performansa je da simbolično predstavi život žena koje se svakodnevno suočavaju sa nasiljem, verujući da nemaju izbora, ali i … Detaljnije...

   

 • 23. NOVEMBRA, U MEDIJA CENTRU (Milentija Popovića 9) OD 11- 13h, Autonomni ženski centar organizuje javni razgovor na temu “Državna strategija prevencije i zaštite od nasilja nad ženama”, na kojem učestvuju...

   

 • KONSULTANTSKI TIM AŽC ORGANIZUJE SEMINAR: „Rad sa ženama sa traumom muškog nasilja u okviru pravnih i advokatskih konsultacija“ -tokom novembra i decembra 2006...
  Detaljnije...

   

 • NOVA RUBRIKA ŽENE BLICA „Pravi saveti za pravu ženu
  Od 100. broja (15. oktobar) Žene Blica uvedena je nova rubrika „Pravi saveti za pravu ženu“. Saradnice na tom projektu su i konsultantkinje Autonomnog Ženskog Centra, Ljerka Mezga Ćurčin i advokatkinja Tanja Drobnjak koje odgovaraju na pitanja čitateljki iz oblasti nasilja u porodici. Na ovaj način se ostvaruje direktan kontakt, objavljen je telefon AŽC-a i mail za konsultacije.
 • KONFERENCIJA O EVOPSKIM ISTRAŽIVANJIMA I PRAKSAMA:
  ANALIZA DOBRIH PRAKSI U RADU SA NASILJEM NAD ŽENAMA I DECOM
  organizacija: CAHRV, NANE, WAVE, Evropski Savet
  20-21-22 septembar 2006. Budimpešta

  Izveštaj učesnica: Lepa Mlađenović, Autonomni ženski centar, Beograd, u suradnji sa Nelom Pamuković, Centar za žene žrtve rata - ROSA. Zagreb
  Detaljnije...
 • PREDSTAVLJANJE STUDIJE EKSPERTSKE GRUPE O DOBRIM PRAKSAMA U SLUČAJU  NASILJA NAD ŽENAMA NA ZASEDANJU SEDNICE GENERALNE SKUPŠTINE UJEDINJENIH NACIJA - 9 oktobra 2006 u 10h.
  Nakon dve godine rada i priprema u kojima su učestovale ekspertkinje iz raznih zemalja sveta, izmedju ostalog i Autonomni ženski centar (Lepa Mladjenovic) - završena je studija o dobrim praksama u slučaju nasilja nad ženama.
  Prevod skraćene verzije od oko 50 stranica štampao je Autonomni ženski centar (AZC) pod naslovom "Dobre prakse u borbi protiv nasilja i u eliminisanju nasilja nad ženama", Beograd, 2006, i uskoro će se naći na web sajtu AŽCa.
  Detaljnije...
 • 4 SEMINARA NA BALKANU [19.maj-09.jun 2006]
  U okviru regionalnog projekta: “Saradnja sa institucijama u stvaranju mehanizama monitoringa i intervencije u oblasti nasilja u porodici – razmena dobrih praksi, trening za trenere/ice i razvijanje kapaciteta nevladinih organizacija”- Program razvoja dobrih praksi u oblasti nasilja u porodici, uz finansijsku podršku NVO HOM iz Utrehta,Holandija, održana su 4 seminara...
  Detaljnije...
 • OKRUGLI STO U SKUPŠTINI GRADA BEOGRADA [28.februar 2006]
  Autonomni ženski centar (AŽC) iz Beograda i Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju (ŽIC) iz Niša organizovali su Okrugli sto „Nasilje u porodici – prepreka razvoju“ u svečanoj sali Skupštine grada Beograda, sa početkom u 12 časova. Cilj okruglog stola je bio da se stručna javnost upozna sa nastojanjima za unapređivanje prakse u oblasti nasilja u porodici, posebno nasilja koje trpe žene, kroz prikaz ključnih preporuka Saveta Evrope, višegodišnjih aktivnosti AŽC i rezultate primene zakonskih normi u ovoj oblasti.
  Detaljnije...