„Campaigning, Lobbying and Fundraising strategies“ 

Organizacija: AMCV – Associacao de Mulheres Contra a Violencia, Lisbon

26. – 28. oktobar Lisabon, Portugalija 

Godišnja WAVE Konferencija svih focal points-a bavila se pitanjima kampanja, lobiranja i strategijama prikupljanja sredstava. 

Prvi dan je bio posvećen izveštajima svih WAVE focal points-a o pitanjima vezanim za nasilje nad ženama: trenutno stanje u svakoj zemlji (zakonska regulativa, strategije, stav države prema nasilju), koji su problemi, ima li napretka? 

Drugi dan konferencije otvorio je Prof. Dr Manuel Lisboa, član task force-a SE u okviru kampanje ’’Ujedinjeni parlamenti u borbi protiv nasilja nad ženama u porodici’’. Nakon dogovora o učestvovanju WAVE focal points-a na svečanom započinjanju kampanje koje će se održati 27. novembra 2006.g. u Madridu, Prof. Dr Lisboa je prezentovao istraživanje o medicinskim posledicama nasilja u porodici u Portugaliji. 

O kampanjama koje je država Portugalija sprovodila u borbi i prevenciji nasilja u porodici govorio je Dr Manuel Albano, Predsednik portugalske Komisije za jednakost i prava žena. 

Primere dobrih praksi organizovanja i sprovođenja kampanja presentovale su:

Vanja Macanović, predstavnica organizacije AŽC, Srbija

Jutte Mejnholt i Anne Mau, predstavnice organizacije LOKK, Danska

Teodora Tsanovska, predstavnica organizacije Bulgarian Gender and Research Foundation, Bugarska 

Prezentacija AŽC-a se odnosila na nacionalne kampanje koje AŽC organizuje od 2001.g. Prikazani su spotovi svih kampanja, objašnjeno kako se putem kampanja uspešno lobiralo za zakonske promene. Dobile smo pohvale od svih, pohvaljen je naš revijalni izveštaj, kao i sve ono što radimo. 

Dankinje iz LOKK-a su svoju nacionalnu kampanju koja je trajala 2 godine radile u saradnji sa Vladom. Imale su dva automobila na kojima je bila napisana poruka kampanje i jedan taj auto je vozila Ministarka za socijalna pitanja svo vreme trajanja kampanje. Pamflete su prvobitno odštampale na 9 jezika, a kasnije na 16. 

Predstavnica bugarskog istraživačkog centra je prezentovala desetogodišnju akciju lobiranja za donošenje posebnog zakona o porodičnom nasilju. Imale su svesrdnu pomoć advokata iz Minesote, koji su dovodili goste - sudije i policajce iz Amerike, a Bugari veruju da je sve sto je iz Amerike dobro, pa su zato i usvojili zakon. Bugarski zakon predviđa da se nasilje u porodici procesuira pred sudijama parničarima, ali njihove sudije donose mere zaštite u roku od 48 sati. 

Sve smo zamoljene da napišemo tekst za FEMMPOWER, koji će ponovo početi da izlazi od januara 2007.g. 

Na kraju drugog dana Amerikanke iz Nacionalne Mreže o zaustavljanju nasilja u porodici su držale prezentaciju o načinima da se dođe do sredstava:

  • putem donacija – na različite načine, pa čak im ljudi ostavljaju pare u testamentu – Sue Else
  • putem projekata – ništa novo nije rečeno – Marina Colby
  • tražiti pare od firmi koje ne daju pare za projekte (to još uvek ne postoji kod nas da firme imaju svoje grantove), ali su uputstva dobra – napravi se Marketing Piece na ne više od 2 strane i pare se traže od onih firmi gde nekoga znaš ko će da garantuje za tebe – Cindy Southworth (ona već 2 godine ide na sve skupove važnijih ličnosti iz Imtela, i za sada ih zna 20tak, tako da uskoro planira da im traži pare za projekat).

Inače, Cindy Southworth je na taj način došla do para za projekat koji se tiče edukacije policajaca, tužilaštva i suda o načinima na koji se tehnologija koristi u cilju praćenja žena (razne kompjuterske spravice i programi koji se mogu kupiti preko neta, i preko kojih nasilnik može da prati šta žrtva radi). Odlično je i veoma korisno, a ona je raspoložena da ta svoja predavanja drži i u ostalim zemljama. 

Poslednjeg dana konferencije, predstavnice slovačke organizacije Fenestra predstavile su svoje istraživanje koje je bazirano na izveštaju države Slovačke objavljenog u Prof. Dr Carol Hagemann-White’s ’’Stocktaking study on the measures and actions taken in Counsil of Europe member States’’. 

Silvia Kralova, Karin Galovisova i Dusana Karlovska su ustanovile da su podaci koje je država Slovačka poslala Savetu Evrope netačni po pitanju servisa podrške ženama. Država Slovačka je navela da u Slovačkoj postoji 109 skloništa sa 1047 mesta i da su sve usluge besplatne. Istraživanje predstavnica Fenestre pokazalo je da postoje 3 skloništa sa ukupno 20-tak mesta, da se usluge u skloništima plaćaju i da su samo zaposlene iz jednog skloništa prošle edukaciju. 

Na kraju konferencije dogovoreno je da se domaćica sledeće godine bude Vilnius Women’s House, iz Vilnusa, Litvanije.