nedelja, januar 19, 2020

Pravna pomoć Autonomnog ženskog centra (sos pravni telefon, pravne konsultacije i e-mail pravna pomoć) neće raditi u periodu od 31.12.2012.  do 08.01.2013. god.

Autonomni ženski centar počinje realizaciju četvorogodišnjeg projekta „Udruženim naporima – Ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilja“, koji finansira Evropska unija u okviru IPA partnerskog programa za civilno društvo.

Opširnije...

Odbor za ljudska i manjiska prava i ravnopravnost polova organizovao je Prvo javno slušanje povodom obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 26.novembra 2012. u Domu Narodne skupštine. Tema javnog slušanja bila je „Borba protiv nasilja u porodici“, a jedna od govornica bila je Tanja Ignjatović, programska koordinatorka AŽC-a.

Opširnije...

okrugli-stoAutonomni ženski centar i Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva pri Kabinetu potpredsednice Vlade Republike Srbije za evropske integracije, održali su 20. novembra 2012. godine okrugli sto o inicijativi za unapređenje sistema obaveznog izdržavanja (alimentacije) u Srbiji. Okrugli sto je organizovan u okviru projekta „Ka socijalnoj koheziji – uticaj na politike socijalnog uključivanja za višestruko marginalizovane grupe žena žrtava nasilja“, koji finansira Evropska unija.

Opširnije...

konferencija-sk sAutonomni ženski centar je 8. novembra 2012. godine u Beogradu organizovao međunarodnu konferenciju „Rizici od siromaštva za žene sa iskustvom nasilja i za višestruko marginalizovane grupe žena“. Na konferenciji su predstavljene ključne karakteristike i inicijative za unapređenje politika socijalnog uključivanja žena sa iskustvom nasilja i drugih marginalizovanih grupa žena u zemljama Zapadnog Balkana i Evropskoj uniji. Prikazani su rizici od siromaštva za ove grupe žena u uslovima finansijske krize, sa posebnim osvrtom na uticaj smanjenja javne potrošnje i usluga na prava žena u Evropi.

Opširnije...

Autonomni ženski centar vas sa velikim zadovoljstvom obaveštava da tokom novembra i decembra 2012. godine u Beogradu organizuje Instruktažu za rad na SOS telefonu namenjenom ženama sa traumom muškog nasilja. Instruktaža traje 72 radna sata (odnosno 12 radnih dana), a prati je i dodatna praktična edukacija za voloterski rad na SOS telefonu.

Opširnije...

ivanjica sAutonomni ženski centar je u Ivanjici organizovao četvorodnevni seminar za predstavnice ženskih organizacija civilnog društva koje se bave podrškom ženama koje preživljavaju nasilje o zastupanju prava korisnica pred centrima za socijalni rad i policijom, sa fokusom na nadležnostima institucija i žalbenim mehanizmima. Učestvovalo je 20 organizacija iz 14 gradova.

Opširnije...

Autonomni ženski centar, feministička nevladina organizacija koja se specijalizovano bavi pitanjima nasilja prema ženama (nasilje u porodičnom kontekstu i seksualno nasilje) objavljuje javni poziv za dostavljanje ponuda za usluge eksterne evaluacije projekta „Ka socijalnoj koheziji – uticaj na politike socijalnog uključivanja za višestruko marginalizovane grupe žena i žrtve nasilja“.

Autonomni ženski centar od 2008. godine redovno prati izvršenje budžeta Uprave za rodnu ravnopravnost pri Ministarstvu rada i socijalne politike, kao nadležnom telu u Republici Srbiji za poboljšanje položaja žena i unapređenje rodne ravnopravnosti. Potrošnja budžetskih sredstava Uprave je i dalje ispod 50%.

un-logoEkononomski i socijalni savet Ujedinjenih nacija (ECOSOC) na zasedanju u julu 2012. usvojio je preporuku Komiteta za nevladine organizacije i odobrio specijalni konsultativni status Autonomnom ženskom centru.

Opširnije...