befem 20181 - 2. 12. 2018. Beograd
Na devetom BeFem festivalu, koji je ove godine imao veći broj panela na kojima se govorilo o nasilju protiv žena i različitim mogućnostima uticaja na promenu društvene svesti i državne odgovornosti, na panelu #MeToo, Da li ste objavile nasilnika? ispred Autonomnog ženskog centra govorila je Tanja Ignjatović.

U predstavljanju programa BeFem festival navedeno je: “Kroz solidarnost i podstrek, odajemo priznanje ženskim inicijativama koje su napravile pomak u društvenim odnosima kroz istoriju, kao i podršku novim vidovima borbe za ravnopravnost. BeFem je mesto za potvrđivanje starih i stvaranje novih partnerstava, a pre svega za podršku i solidarnost. Branimo se glasno, a još glasnije štitimo jedne druge!”

Panelistkinje su diskutovale o značaju i dometima kampanje #MeToo, koja je okupila milione  žena širom sveta, u nameri da se podrži javni govor o iskustvu seksualnog uznemiravanja. Razmatrani su odjeci kampanje u region, a Hana Grgić, Natalija Simović, Irena Cvetkovikj i Tanja Ignjatović, uz moderiranje Ana Stevanović Zdravev, istakle su različite aspekte i strategije uticaja, uključujući i veliki broj događaja i akcija koji su decenijama pre toga prethodili kampanji iz 2017. godine. Istaknuta je nužnost daljih i različitih akcija, posebno imajući u vidu da mnogi aspekti društvenog života i mnoge grupe žena ostaju izvan dometa ove kampanje.