impuls tutin logo7.11.2018. Tutin
Ženska nevladina organizacija IMPULS iz Tutina organizovala je okrugli sto pod nazivom „Primena Zakona o sprečavanju nasilja u porodici“, u saradnji sa Autonomnim ženskim centrom iz Beograda, i uz podršku OEBS Misije u Srbiji.

Na okruglom stolu aktivno učešće uzeli su predstavnici svih relevantnih institucija, uključujući i predstavnika Osnovnog javnog tužilaštva iz Novog Pazara, koje predsedava grupom za koordinaciji i saradnju. U živoj i konstruktivnoj diskusiji između predstavnika Osnovnog javnog tužilaštva, lokalnog Centra za socijalni rad, Doma zdravlja, predstavnica svih osnovnih i srednjh škola, uz prisutsvo predstavnika Opštine Tutin i OSCE misije, kao i lokalnih medija, istaknute su pozitivne promene nakon nešto više od godinu dana od početka primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici. To uključuje pozitivna iskustva u razmeni informacija i planiranju zaštite, stabilizaciju broja prijava nasilja i pad broja krivičnih prijava, što bi mogao biti prvi pokazatelj efekata preventivnog delovanja.

Razgovaralo se i o izazovima u primeni Zakona i bavljenju problemom nasilja u porodičnom kontekstu koji potiču od specifičnih sredinskih uslova, a koji posebno otežavaju situaciju ženama koje žive na selu, u višegeneracijskim poodicama i koje su ekonomski zavisne. Stručnjaci su razmenjivali sugestije za rešavanje teškoća koje se tiču dokumentovanja nasilja i specijalizovanih procena, posebno psihijatrijski.

Predstavnice škole su istakle povezanost između vršnjačkog nasilja u školama i nasilja u porodici, i naglasile uspešnu saradnju sa Centrom za socijalni rad, ali i posvećenost školskih Timova za zaštitu učenika od zlostavljanja. Takođe, naglašena je važnost preventivnih aktivnosti sa decom od najranijeg uzrasta i pohvaljena saradnja u okviru projekta koji se realizuje u srednjim školama u saradnji sa IMPULS-om i AŽC.

Tanja Ignjatović iz AŽC je izvestila o primeni i izazovima u primeni Zakona na teritoriji cele države, a Dijana Malbaša je informisala o iskustvu u učešću žrtava nasilja i AŽC na sastancima grupe za koordinaciju i saradnju.

Zaključeno je da su ovakvi susreti stručnjaka, uz otvorenost za razgovor o teškoćama i traženje rešenja, važni i da bi ih trebalo redovno održavati. Svi učesnici/-e su istakli značaj IMPULS-a u pokretanju važnih tema u zajednici i motivisanju stručnjaka da razvijaju saradničke odnose usmerena na rešavanju problema građanki i građana.