azcViši javni tužilac posebnog odeljenja za sprečavanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu je odbio da postupa po krivičnim prijavama koje je Autonomni ženski centar podneo protiv sudija i tužilaca u Pirotu, i iste je prosledio Višem javnom tužilaštvu u Pirotu. Takva odluka višeg javnog tužioca ne bi bila sporna da Autonomni ženski centar nije podneo krivične prijave zbog sumnje da su sudije i tužioci iz Pirota učinili krivično delo iz čl. 361 KZ, a ne iz čl. 360 KZ kako je to navedeno u dopisu tužilaštva. Imajući u vidu da, u skladu sa čl. 2 st. 1 tač. 3 Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, krivično delo iz čl. 361 KZ spada u nadležnost Posebnih odeljenja viših sudova za sprečavanje korupcije, Autonomni ženski centar je uputio dopis postupajućem tužiocu da predmete vrati na nadležnost i nastavi postupanje po prijavama.

Dopis Višeg javnog tužilaštva u Nišu upućenog AŽCu možete pogledati OVDE.

Dopis AŽCa upućenog Višem javnom tužilaštvu u Nišu možete pogledati OVDE.