Одбору за уставна питања Народне скупштине Републике Србије

ПИСМО ПОДРШКЕ НЕВЕНИ ПЕТРУШИЋ ЗА ИЗБОР НА МЕСТО ПОВЕРЕНИКА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ


Поштовани/на,

Достављаво вам писмо подршке које су удружења грађана и грађанки током јучерашњег дана пружили кандидатури професорке Невене Петрушић за избор на место повереника за заштиту равноправности.

На основу непосредних искустава у сарадњи са професорком Петрушић у протеклих више од 15 година колико активно и несебично ради на заштити људских права, сматрамо да је реч о особи високих професионалних и моралних особина, због чега и подржавамо ову кандидатуру.

Професионални ангажман професорке Петрушић у образовном и научном раду и подручја њеног научног интересовања (Грађанско процесно право, Вансудско решавање спорова, Студије рода, оснивање и рад на Правној клиници Правног факултета у Нишу као и ангажман на мултидисциплинарним Родним студијама Универзитета у Новом Саду, специјалистичким студијама Породична медијација на Факултету политичких наука у Београду) објављени научни радови и рад на истраживачким пројектима, уверљиво говоре о професионалним компетенцијама кандидаткиње за обављање послова повереника за равноправност.

Професорка Петрушић је и истакнута активисткиња у цивилном друштву већ дуги низ година: оснивачица и волонтерка СOС телефона за жене и децу жртве насиља у Нишу (1993.); оснивачица и чланица Женског истраживачког центра из Ниша (1997.), чланица Извршног одбора Виктимолошког друштва Србије, од његовог оснивања (1997). О њеном ангажману у невладином сектору сведочи више од 50 пројеката из области родне равноправности, заштите од дискриминације и родно заснованог насиља, људских права, медијације; преко 100 јавних предавања и радионица посвећених људским правима за активисткиње/активисте преко 40 невладиних организација не само у Србији већ и у земљама региона.

Поверење великог броја грађана и грађанки који су имали привилегију да са њом раде и од ње уче, стекла је управо као активисткиња на пољу људских права.

Свеукупан ангажман професорке Петрушић у области људских права посебно на подручју равноправности полова био је повод да јој се 2009. године ода признање од стране мисије ОЕБС, избором за личност године, за оно што је учинила на унапређењу људских права не само на теоријском плану већ и у пракси.

Подршка коју пружамо кандидаткињи је израз нашег уверења да ће она своје експертско знање и активизам стечен у цивилном друштву на најбољи начин демонстрирати и на послу за који је предложена.

Наглашавамо да су се поред организација цивилног друштва подршци придружили и институционални механизми за равноправност као и многе угледне личности.

19. март 2010.

У прилогу
Потписници подршке