13 - 15. decembar 2009, Priština, Kosovo
Zorica Spasojević, Autonomni ženski centar

Trening za trenerice: "Seksualnost žena"Trodnevni  trening za trenerice u Prištini, koji je organizovan kao svojevrstan nastavak seminara u Strugi (Seksualna i reproduktivna prava, oktobar 2008), bio je posvećen temama ženske seksualnosti, seksualnih prava i seksualnog nasilja. Na seminaru je učestvovalo 20-ak učesnica iz Crne Gore, Srbije i sa Kosova, a ni jedna od učesnica nije se ranije usavršavala u vezi sa temom seksualnih prava.

Iz Srbije je učestvovalo sedam aktivistkinja iz organizacija: Autonomni ženski centar Beograd, Mreža žene protiv nasilja, NLO Novosadska lezbejska organizacija, Ženska alternativa Sombor, Žene za mir Leskovac, Fenomena Kraljevo, Peščanik Kruševac. Voditeljice treninga bile su Maja Mamula, Ženska soba i Željka Jelavić, Ženske studije. Većina učesnica iz Srbije nikada ranije nije bila na Kosovu, pa je to bila prilika i da se stekne drugačiji uvid u situaciju na Kosovu u odnosu na onu koja je plasirana putem medija.

Na treningu su učestvovale i predstavnice iz pet organizacija sa Kosova. Edona, Uroševac, bave se mladim Romkinjama i Aškalijkama sa ciljem poboljšanja njihovih prava. Vode kampanje u vezi sa planiranjem porodice i protiv trgovine ljudima, organizuju radionice sa radio-nastupima i susrete sa vlastima.  Legenda, Vitina, bave se ljudskim pravima i zdravstvenim pitanjima i nastoje da poboljšaju zainteresovanost ljudi za lokalnu politiku, kao i da zainteresuju lokalne političare za svakodnevni život ljudi. Liria, Gnjilane, rade na poboljšanju obrazovnog nivoa žena i podizanju svesti o ženskim pravima. Liria radi sa ženama žrtvama muškog nasilja. U skloništu za žene žrtve nasilja organizuju kurseve jezika, kompjutera i zdravstvenog obrazovanja. Ruka Ruci rade na poboljšanju situacije Kosovskih srpskih žena na Kosovu Polju i organizuje okupljanja radi  diskutovanja o  problemima u  lokalnoj zajednici koja su od ključnog značaja za žene.  Otvorena vrata nude zdravstvene savete ženama, fokusirajući se na reproduktivno zdravlje i psihosocijalne radionice. Organizuju kurseve engleskog jezika i kompjutera kako bi poboljšale mogućnosti žena za zapošljavanjem.