- Priručnik za praksu u zdravstvenim ustanovama -

Autonomni ženski centar – Program „Žensko zdravlje“, iz Beograda u saradnji sa Sekretarijatom za zdravstvo, Skupštine grada Beograda, organizovao je promociju priručnika “Nasilje nad ženama, moja profesionalna odgovornost“. Priručnik je namenjen zdravstvenim radnicima/cama primarne zdravstvene zaštite.

Priručnik je nastao kao proizvod interaktivnog projekta Autonomnog ženskog centra – Programa „Žensko zdravlje“ i primarne zdravstvene zaštite u Beogradu i jedanaest gradova u Srbiji (Vrbas, Novi Sad, Vršac, Alibunar, Šabac, Kragujevac, Niš, Leskovac, Užice, Pirot i Pančevo). Priručniku su prethodile aktivnosti u trajanju od pet godina koje su obuhvatile 38 održanih seminara, brojne sastanke i konsultacije, terenske posete, analize upitnika, istraživanja, pregovore i prezentacije.  Odluka o kreaciji priručnika nastala je iz potrebe zdravstvenih radnika/ca, a u cilju postavljanja standarda za postupanje sa ženama koje trpe nasilje u partnerskim odnosima. Zdravstveni radnici/ce, saradnici/ce projekta, su razumeli svoju odgovornost i aktivno se angažovali u postavljanju modela dobre prakse u ustanovama primarne zdravstvene zaštite i rešavanju ovog problema.
Ovaj složen i odgovoran zadatak, na sebe je preuzela grupa od pet autora/ki, direknih učesnika u procesu edukacije, koji su kao polazište za svoj rad koristili postojeću svetsku stručnu literaturu, ali podjednako i za potrebe priručnika još i važnije, saznanja dobijena od zdravstvenih radnika/ca kroz kontinuiranu razmenu iskustava i definisanje vlastitih edukativnih i praktičnih potreba.

Priručnik se sastoji od sedam osnovnih poglavlja u kojima je obrađen problem nasilja u partnerskim odnosima iz ugla zdravstvenog radnika i zdravstvenog sistema. Tekstovi u Priručniku daju uvid u problem nasilja nad ženom u partnerskim odnosima, značaj uloge zdravstvenih radnika/ca u rešavanju problema nasilja i praktične smernice za postupanje u svakodnevnom radu.

„Nasilje nad ženama, moja profesionalna odgovornost“ je prvi priručnik ovakve vrste  i namenjen je zdravstvenim radnicima/cama u Republici Srbiji. Istovremeno namera je da bude i baza za razvijanje standarda za postupanje sa žrtvama rodnog nasilja u okviru zdravstvenog sistema i interprofesionalne saradnje na smanjenju i prevenciji nasilja nad ženama.

Promocija priručnika održana je u utorak 13.novembra, 2007. u svečanoj sali Skupštine grada Beograda.

Projekat je realizovan uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije, CIDA, kanadske agencije za međunarodni razvoj i CAFOD, Velika Britanija.
     
Priručnik su predstavili:

Dušica Popadić, Prof.Dr. Slobodan Savić, Doc. Dr. Đorđe Alempijević, Dr. Olivera Mladenović i Dr. Stanislava Otašević uz ostale učesnike/ce projekta.