Novinar Dragan Ilić podržao je kampanju "Potpisujem" za primenu Konvencije protiv nasilja prema ženama.

  • Samo 1% nasilnika dobije kaznu zatvora preko godinu dana.
  • Obećane su strože kazne za nasilnike.
  • Niko ne voli prazna obećanja.
  • Ono što niko ne voli treba promeniti.