Organizacije civilnog društava koje pružaju podršku ženama i deci, među kojima je i Autonomni ženski centar, uputile su Otvoreno pismo predsedniku i članovima i članicama udruženja građana i organizacija civilnog društva u sastavu Saveta za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, povodom izveštaja BIRNA o podeli javnih sredstava fantomskim organizacijama za nepostojeće aktivnosti.

Organizacije civilnog društva, potpisnice Otvorenog pisma, traže da se neodložno sazove sednica Saveta na kojoj će jedina tačka dnevnog reda biti razmatranje podataka koje je predstavio BIRN o podeli javnih sredstava fantomskim organizacijama za nepostojeće aktivnosti, te da Savet usvoji zaključke i odluke u skladu sa svojim mandatom.

U slučaju da se to ne desi, potpisnice Otvorenog pisma predlažu da sve/svi predstavnice/predstavnici civilnih organizacija podnesu neopozivu ostavku na članstvo u Savetu, kako bi jasno izrazili stav da ne podržavaju normalizaciju i legitimizaciju korupcije i pljačke javnih sredstava.

Pismo udruženja i organizacija civilnog društva je otvoreno za potpisivanje na linku: OVDE.