azc Viši javni tužilac posebnog odeljenja za sprečavanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu je ponovo odbio da postupa po krivičnim prijavama koje je Autonomni ženski centar podneo protiv sudija i tužilaca u Pirotu, navodeći da se eventualno može raditi o delu iz čl. 360 KZ, a ne o delu iz čl. 361 KZ. Stoga je višem javnom tužiocu dostavljeno Obaveštenje Višeg javnog tužilaštva u Pirotu da su predmetne krivične prijave za čl. 360 odbačene. Takođe je višem javnom tužiocu ponovljeno da Autonomni ženski centar zna da je krivično delo iz čl. 360 KZ teže krivično delo za koje se traži umišljaj, te da su krivične prijave podnete za čl. 361 KZ za koje dovoljno da je delo učinjeno iz nehata.

U međuvremenu je, po pritužbi, Autonomnom ženskom centru stigao odgovor Vrhovnog javnog tužilaštva od 19.9.2023.g. koji možete pogledati OVDE.

Dopis Višeg javnog tužilaštva u Nišu od 20.9.2023.g. upućenog AŽCu možete pogledati OVDE.

Dopis Višeg javnog tužilaštva u Pirotu od 27.9.2023.g. upućenog AŽCu možete pogledati OVDE.

Dopis AŽCa od 6.10.2023.g. upućen Višem javnom tužilaštvu u Nišu možete pogledati OVDE.