19 - 23. septembar 2022. Berlinberlin 01Švedska Fondacija Kvinna till Kvinna, koja pruža finansijsku podršku za aktivnosti Autonomnog ženskog centra, organizovala je nedelju aktivnosti susreta i zagovaranja za ženska prava u Berlinu, na kojoj su učestvovale ženske organizacije iz šest država regiona Zapadnog Balkana, uključujući i Autonomni ženski centar.

Na sastancima sa predstavnicima nemačkih institucija, predstavnicima parlamenta (Bundestaga) zainteresovanim za region, kao i civilnih organizacija, razgovarano je o nedovoljnom učešću žena iz svih država regiona Zapadnog Balkana u EU pregovorima, kao i o važnosti aktivnosti nezavisnih ženskig organizacija. Pozitivne reakcije na sastancima daju obećavajuće izgleda za buduću saradnju i veći uticaj ženskih organizacija.

Na fotografiji predstavnice Kvinna till Kvinna i ženskih organizacija iz regiona sa predstavnicima nemačkog federalnog parlamenta (Odbora za poslove Evropske unije).

berlin 02