Nakon žalbe koju je Savetu za štampu uputio Autonomni ženski centar povodom intervjua sa višestruko osuđivanim silovateljem koji je objavio dnevni list Informer 28.9.2022., ovo samoregulatorno telo utvrdilo je kršenje čak šest tačaka Kodeksa novinara Srbije.

Komisija za žalbe Saveta za štampu je, razmatrajući žalbu Autonomnog ženskog centra, jednoglasno utvrdila da je Informer prekršio odredbe koje se tiču interesa javnosti (Poglavlje I, tačka 1), dostojanstva žrtava krivičnih dela (Poglavlje IV, tačka 5) i širenja straha (Poglavlje VI, tačka 8) na koje se AŽC žalio, kao i dodatne odredbe koje je Komisija utvrdila, a koje se odnose na zabranu podsticanja nasilja (Poglavlje IV, tačka 1), zabranu sadržaja koji može imati štetan uticaj na decu (Pogavlje IV, tačka 4) i dužnosti novinarske pažnje (Poglavlje V, tačka 1).

Dnevnom listu Informer je tim povodom izrečena javna opomena koju nije u obavezi da objavi, s obzirom na to da list nije priznao nadležnost Saveta za štampu kao samoregulatornog tela.

Iako u tom smislu ova odluka ima isključivo simboličnu važnost, Autonomni ženski centar pozdravlja utvrđivanje prekršaja, posebno zbog žena koje su nam se prethodnih nedelja obraćale, a koje je pomenuti intervju zastrašio i uznemirio.

Žalba Autonomnog ženskog centra dostupna je na ovom linku.