Саопштење за јавност
Ова се несрећа тиче свих нас – тражимо хитнe предлоге нужних мера које би стварно допринеле побољшању квалитета живота екстремно сиромашних породица са децом

azc sБеоград, 8. 10. 2021. – Поводом несреће у Обреновцу у којој су страдале две девојчице и информације из медија да тужилаштво испитује кривичну одговорност мајке, упозоравамо надлежне органе да је крајње недопустиво и забрињавајуће да се терет одговорности за безбедност деце, у ситуацији изостанка одговарајуће системске подршке, пребацује (искључиво) на мајку деце, која има најмање моћи и која се налази у ситуацији да „бира између два зла“ – да јој деца буду гладна или да их остави саме у стану у време када не раде ни вртић ни школа, а мајка мора да оде у фабрику да би избегла отказ.

Нарочито је сурово да се то чини у моменту кад се ова жена суочава са тако страшним губитком, као што је смрт две девојчице. Подсећамо да ово није први случај у којем страдају деца предшколског и раног школског узраста сиромашних самохраних мајки. To упућује на одсуство системске подршке породици и деци, која превазилази минималну материјалну помоћ, а пре свега се тиче питања становања, запошљавања и системске бриге о деци док мајке раде.

Аутономни женски центар је позвао Министарство за бригу о породици и демографију, у чијој надлежности је „планирање и унапређење породице, деце и квалитет живота“ да изврши надзор над стручним радом надлежног органа старатељства у вези са планом праћења и подршке овој породици. Тражимо да се обавести јавност о томе да ли је у овом случају била обезбеђена законом прописана процедура, стручни стандарди рада и предузете одговарајуће мере заштите и подршке мајци са малолетном децом.

Апелујемо на надлежно министарство да, заједно са министарством задуженим за социјалну заштиту, а на основу сазнања о овом и ранијим случајевима у којима су страдала малолетна деца сиромашних самохраних мајки, сачини обавезујуће упутство за све професионалце у органу старатељства о поступању у комплексним ситуацијама заштите и подршке породици и деци. Тражимо да оба министарства најхитније предложе нужне мере које би стварно допринеле побољшању квалитета живота екстремно сиромашних породица са децом и заштити најбољег интереса детета.

Такође, апелујемо на медије да о жртвама и преживелим у овом случају извештавају са дужном пажњом, да избегавају изношење личних и нарочито осетљивих личних података који би и посредно могли да стигматизују страдале и преживелу девојчицу, као и њихову мајку. Позивамо медијска удружења и регулаторна тела да доследно реагују на кршење правила етичког извештавања медија.

Обраћање АЖЦ надлежном министарству и Заштитнику грађана доступно овде.

Контакт особа испред Аутономног женског центра:
Ведрана Лацмановић
Контакт телефон: 011.26.78.190
Контакт имејл: dobre_prakse@azc.org.rs