azc sAutonomni ženski centar obratio se Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju, kao i Zaštitniku građana u vezi nesreće u Obrenovcu u kojoj su stradale dve devojčice. Informacije dostupne javnosti, upućuju da se odgovornost, bez obzira na moguće sistemske propuste, odnosno nedostatak sistemske podrške siromašnim i samohranim majkama sa decom predškolskog i ranog školskog uzrasta, prebacuje isključivo na majku stradalih devojčica. Krajnje je nedopustivo i zabrinjavajuće da se to čini u trenutku kada se ova žena suočava sa tako strašnim gubitkom kao što je smrt dve devojčice.

Zbog svega rečenog Autonomni ženski centar apelovao je na nadležna ministarstva i nezavisne institucije da se na osnovu ovog, i drugih ranijih sličnih slučajeva, kreiraju mere koji bi doprinele poboljšanju kvaliteta života ekstremno siromašnih porodica sa decom i zaštiti najboljeg interesa dece.

Dopisi su dostupni na sledećim linkovima:

Ažurirano: 22. oktobar 2021.

Odgovor Zaštitnika građana na obraćanje AŽC-a je dostupan ovde.