4 ecdv ljubljana

Predstavnice Autonomnog ženskog centra učestvuju na 4. Evropskoj konferenciji o nasilju u porodici, 13-15. septembra 2021. godine, organizovanoj online u Ljubljani (Slovenija). Na ovoj konferenciji prezentuje se više od 400 saopštenja na veliki broj relevantnih tema i u različitim radnim formatima, a učešće je uzelo više od 650 predstavnica/ka akademske zajednice, civilnih organizacija i ekspertkinja. Predstavnice AŽC su imale tri saopštenja, a jedna je bila i članica Naučnog odbora ove konferencije.

Na 4. Evropskoj konferenciji o nasilju u porodici, predstavnice AŽC su prezentovale saopštenja na sledeće teme:

  • Vedrana Lacmanović, na temu: Femicid koji su učinili policijski službenici u poslednjih deset godina u Srbiji (sesija TA01, Femicid i homicid), ponedeljak, 13.9. od 10 do 11.30h (apstrakt na str. 66);
  • Tanja Ignjatović, Mirjana Mitić i Anja Zečević, na temu: Izazovi u odgovoru na zaštitu i podršku sistema u Srbiji na potrebe žena sa iskustvom nasilja u intimnom partnerskom odnosu i njihove dece (sesija TC09, Institucionalne prepreke), sreda, 15.9. od 9.30 do 11h (apstrakt na str. 230);
  • Vanja Macanović i Tanja Ignjatović, na temu: Planiranje zaštite za žrtve/preživele – efekti rada Grupe za koordinaciju i saradnju u Beogradu (sesija TD11, Lokalne inicijative i projekti), sreda, 15.9. od 14.30 do 16h (apstrakt na str. 264);

Tanja ignjatović je bila i članica Naučnog odbora 4. Evropske konferencije o nasilju u porodici.

Program i zbornik saopštenja možete pogledati OVDE.