U utorak, 22. juna, MASA – Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti, organizovala je javnu promociju Studije o praksama za prijavljivanje seksualnog uznemiravanja na fakultetima u Srbiji, na kojoj je učestvovala i predstavnica Autonomnog ženskog centra, Sanja Pavlović.

U najavi događaja, MASA je istakla da su slučajevi seksualnog zlostavljanja koji su u poslednjih godinu dana potresli Srbiju skrenuli pažnju javnosti na važnost regulative koja bi omogućila žrtvama lakše prijavljivanje počinilaca, te da je naročitu težinu imala činjenica da se određeni broj prijavljenih slučajeva odigravao u kontekstu pedagoških i obrazovnih institucija.

masa promocijaFoto: MASA

„Imajući u vidu da većina fakulteta još uvek nema razrađene procedure za praćenje i sankcionisanje ovakvih oblika kršenja etičkih i profesionalnih kodeksa ponašanja, MASA je inicirala studiju u kojoj bi se analizirali postojeći pravilnici o zaštiti od seksualnog uznemiravanja i ucenjivanja, kao i procesi njihove implementacije, te ponudile preporuke drugim akademskim institucijama – fakultetima i institutima, za implementaciju ove važne regulative“, navela je MASA.

Studiju je predstavila Milica Resanović, istraživačica sa Instituta za sociološka istraživanja, autorka studije, a pored nje i predstavnice AŽC, na događaju su govorile i profesorka i studentkinja sa Fakulteta dramskih umetnosti iz Beograda, kao i ombudsman Univerziteta u Beogradu. Događaj je moderirala dr Bojana Bodroža, docentkinja sa Filozofskog Fakulteta u Novom Sadu i članica Koordinacionog odbora MASE.

masa promocija 02Foto: MASA

Predstavnica AŽC-a je prenela iskustvo saradnje Autonomnog ženskog centra sa fakultetima koji su usvojili pravilnike ove vrste i prezentovala ključne dileme koje se javljaju prilikom kreiranja pravilnika i moguća rešenja. Takođe je podsetila da samo usvajanje pravilnika nije dovoljno, već je nužno raditi na dodatnim edukacijama i izgradnji poverenja između  zaposlenih i studenata i studentkinja, kao i na izgradnji reagovanja i kulture netolerancije prema bilo kom vidu seksualnog nasilja.

Celokupna studija dostupna je na ovom linku.

masa promocija 03Foto: MASA