prirucnik za nastavnice nastavnikeCilj ove međunarodne konferencije je da se otvori prostor za diskusiju o različitim pristupima i dobrim praksama u oblasti prevencije i borbe protiv digitalnog seksualnog i rodno zasnovanog nasilja (SRZN), kao i da se podstakne razmena iskustava i povezivanje nastavnica i nastavnika oko ove teme.

Program konferencije je realizovan kroz četiri uvodna izlaganja i diskusiju učesnica i učesnika iz Srbije, Hrvatske, Mađarske i Španije. Prezentovane su sledeće teme:

  • Mladi i nasilje u virtuelnom okruženju – Znamo li šta se dešava ’sa druge strane ekrana’? - Sabina Mandić, mag.pad.soc., asistentkinja, Odsjek za poremećaje u ponašanju, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu;
  • Lajk, lajk, lajk... Ali gde je ljubav? - Rebeka Baldvin (Rebecca Baldwin), medijska edukatorka;
  • Kakvu pornografiju gleda vaše dete? - članice NEM-a (Pokret Žene – jedne za druge), Mađarska;
  • Mi smo ta važna karika! - Aleksandra Aksentijević, profesorka književnosti i jezika sa master diplomom rodnih studija, Beograd i Vesna Ilić, psihološkinja Gimnazije u Paraćinu

Konferencija se organizuje kao deo EU projekta Mogu da neću – Osnaživanje mladih, posebno devojaka, da se suprotstave digitalnom seksualnom i rodno zasnovanom nasilju u partnerskim odnosima.

Priručnik i brošura za nastavnice i nastavnike sa različitim sadržajima u vezi sa digitalnim SRZN dostupni su OVDE.