preugovor logoAutonomni ženski centar, kao članica prEUgovor koalicije, podneo je niz predloga na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, nakon što se odustalo od komentara na odredbe oko kojih je postignut sporazum između Ministarstva pravde i Advokatske komore Srbije. Komentare je pripremila advokatica Vanja Macanović.

Među opštim komentarima i sugestijama na Nacrt zakona ukazano je da, iako se načelo podržavaju novine vezano za uspostavljanje E-suda, predlaže se prvo pilotiranje (dve do tri godine), što bi omogućilo svim učesnicima prilagođavanje, a tek na osnovu tog iskustva da se razmotre predložene izmene i obaveze elektronskog dostavljanja.  

Ukazano je na to da je izostavljeno da se strankama koje su ostvarile pravo na pružanje besplatne pravne pomoći po automatizmu odobri zahtev za ostvarivanje prava na oslobađanje od troškova postupka. Takođe, Nacrt zakona predviđa odredbe koje stranke koje nisu ostvarile pravo na besplatnu pravnu pomoć, a nemaju sredstva da plate punomoćnika iz redova advokata, ne mogu da ispune niti da razumeju, te da je neophodno da te odredbe sadrže izuzetke. Izražen je stav da treba omogućiti podnošenje zahteva za preispitivanje pravnosnažnosti sudske odluke i na pravnosnažnost rešenja o privremenoj meri, kao što je to moglo ranije. 

Konkretne predloge izmene članova Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku sa obrazloženjima možete videti OVDE.