golubU organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, uz prisustvo predstavnika drugih nadležnih ministarstava, kao i velikog broja organizacija civilnog društva i drugih relevantnih aktera, realizovan je društveni dijalog o sistemu socijalne zaštite, na kom je učestvovao i Autonomni ženski centar.

Ispred organizacija civilnog društva, u uvodnom obraćanju govorio je Danilo Ćurčić iz Inicijative za ekonomska i socijalna prava A11. Izlaganja o stanju sistema socijalne zaštite iz perspektive civilnog sektora imali su Saša Stefanović – Mreža organizacija za decu (MODS), Sarita Bradaš – Fondacija centra za demokratiju i Žarko Šunderić – Centar za socijalnu politiku. 

Grupa organizacija civilnog društva koje su učestvovale u pripremi ovog dijaloga inicirale su i sadržaj obavezujućih postupanja posle prvog tematskog društvenog dijaloga o sistemu socijalne zaštite. Ovaj dokument je obuhvatio najvažnija pitanja sistemske prirode, koja bi morala biti razmotrena, usaglašena i promenjena pre početka izmena i dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti i izrade nove Strategije socijalne zaštite.

Predstavnici nadležnih ministarstava prihvatili su deo predloga organizacija civilnog društva kao sadržaj obavezujućih postupanja. To bi mogla da bude solidna osnova za buduće promene, ukoliko se sadržaj obavezujućih postupanja primeni na odgovarajući način.

Predlog organizacija civilnog društva možete videti OVDE.

Usaglašena obavezujuća postupanja nakon sastanka možete videti OVDE.