41 susreti socijalnih radnikaNa 41. susretima socijalnih radnika - naučno-stručnom skupu sa međunarodnim učešćem u organizaciji Fakulteta političkih nauka iz Beograda, pod nazivom “Solidarnost u svetu koji se menja: perspektive i izazovi za socijalni rad i socijalnu politiku”, održanom (online) 4. juna 2021. godine, izlaganja su imale i predstavnice Autonomnog ženskog centra.

Na panelu pod nazivom “Karakteristike porodice u krizi”, za koji je postojalo najveće interesovanje učesnica/učesnika skupa, predstavljeno je saopštenje “Bezbedan kontakt dece sa ocem koji je nasilan prema njihovoj majci – kakva je realnost i šta je potrebno menjati”, autorki i članica AŽC Mirjane Mitić, Dijane Malbaše i Tanje Ignjatović.

Na panelu pod nazivom “Odgovori usluga socijalne zaštite na COVID – 19 krizu” svoje saopštenje su predstavile Vedrana Lacmanović i Anja Zečević, takođe predstavnice AŽC.

Zbornik sažetaka sa ovog skupa dostupan je OVDE.