zabrana diskriminacijeAutonomni ženski centar u saradnji sa Grupom 484 i ASTROM – Akcijom protiv trgovine qudima, kao članica Koalicije prEUgovor podneo je komentare i predloge u javnoj raspravi na Nacrt zakona o zabrani diskriminacije. Imajući u vidu da radna grupa za izradu Nacrta nije prihvatila većinu predloga koje je AŽC dao tokom javnih konsultacija o polaznim osnovama zakona, ponovljeni su i dodatno obrazloženi već podneti predlozi, kao i novi.

Između ostalog, predloženo je dodatno preciziranje zabrane diskriminatornog postupanja u postupcima pred sudovima i organima javne vlasti, koje uključuje i sudije, preciziranje člana koji se odnosi na to kada Poverenik za zaštitu ravnopravnosti ne postupa po pritužbi, kao i član koji reguliše uspostavljanje zamenika Poverenika. Obrazlagano je mišljenje o tome zašto je kazna rada u javnom interesu, koja je nepravedno izostavljena kao moguća sankcija za kršenje odredbi zakona, relevantna. Imajući u vidu da je kršenje zakona mnogo ozbiljnije kada ga čine odgovorna lica kojima su data javna ovlašćenja, ukazano je da pored kazne mora biti jasno predviđeno i izricanje zaštitne mere zabrane odgovornom licu da vrši određene poslove. Predložena je izmena vidine novčanih kazni.

Predlog nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije možete pogledati OVDE.

Komentare i predloge koalicije prEUgovor možete pogledati OVDE.