obrazovanjeAutonomni ženski centar je ukazao da u Predlogu strategije razvoja obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji do 2030. godine izostaje pozivanje na čitav nih zakona, dokumenata javnih politika i međunarodnih ugovora koji se tiču rodne ravnopravnosti, zabrane rodno zasnovanog nasilja i rodne diskriminacije, te unapređenje seksualnih i reproduktivnih prava i zdravlja, što je u potpunosti neopravdano i nije u skladu sa politikom Republike Srbije.

Orazloženo je zašto nije dovoljno da se samo u dva podcilja uopšteno poninju nenasilje i antidiskriminacija, odnosno obezbeđivanje jednakosti u ostvarivanju prava na obrazovanje i dostupnost obrazovanja, već je nužno da se kroz niz mera, aktivnosti i pokazatelja ove teme uključe u sistem obrazovanja i vaspitanja na svim nivoima. 

Konstatovano je da Starteški plan, kao i prateći Akcioni plan za period 2021-2023. nisu ravojni, a pitanje je da li je planirane mere/aktivnosti razvojnog karaktera moguće sproveti bez obezbeđivanja dodatnih sredstava. Ukazano je da pokazatelji efekata i ishoda, kad god je to odgovarajuće, treba da su razvsrtani prema polu, kao i na to da su u AP nedostaju podaci o finasijama, što je suprotno određenjima u Zakona o planskom sistemu Republike Srbije.

Komentare i predloge AŽC možete pogledati OVDE.