socijalna zastita politikaAutonomni ženski centar je zajedno sa oko 20 organizacija civilnog društva učestvovao na sastanku sa ministarkom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u vezi sa pitanjima socijalne zaštite i socijalne politike, s ciljem da se sagleda postojeće stanje u oblasti, uspostavi dijalog o pitanjima od značaja i temama koje su prioriteti u narednom periodu.

Predstavnice/predstavnici civilnog sektora izneli su probleme sa kojima se suočavaju, naglašavajući dosadašnju nespremnost vlade i nadležnog ministarstav da izmene zakona i nova strateška dokumenta baziraju na podacima i da se obezbede odgovarajuća finansijska sredstva za realizaciju mera i aktivnosti. Istaknuto je da su pitanja socijalne zaštite i socijalne politike istovremeno pitanja ljudskih prava, a da Srbija u predlaganim izmenama zakona direktno krši odredbe međunarodnih ugovora u oblasti ljudskih prava koje je ratifikovala.

Mišljenje svih predstavnica/ka organizacija civilnog društva bilo je da je u prethodnom periodu najveći uspeh predstavljalo blokiranje usvajanja loših zakonskih i strateških rešenja, ali da aktuelno preti opasnost da sve bude usvojeno bez novih javnih rasprava, kao što je urađeno sa Zakonom o socijalnim kartama. S tim u vezi, dogovoreno je da organizacije civilnog sektora ministartki Čomić predlože teme i učesnike budućih „društvenih dijaloga“ u vezi sa socijalnom zaštitom i socijalnom politikom u Srbiji.