socijalna pravaAutonomni ženski centar je učestvovao, na poziv A11 - Inicijative za ekonomska i socijalna prava, na on-line panelu „U susret novom Zakonu o socijalnoj karti“, a u okviru obeležavanja Nedelje privatnosti. Na panelu su izlagači bili i predstavnici A11, Poverenik za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, dok resorno ministartsvo, iako pozvano, nije imalo predstavnicu/ka.

Predstavnica AŽC (Tanja Ignjatović) iznela je ključne primedbe na Nacrt zakona o socijalnim kartama, na koje nije dobijen odgovor od Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja 2019. godine. U međuvremenu, ovaj zakon je istaknut kao prioritet u programu nove Vlade (2020), a Nacrt je u skupštinsku proceduru ušao sa delimičnim izmenama, bez javne rasprave. Svi/sve sagovornici/sagovornice su se složili/složile da Predlog zakona ima niz nedostataka koji dovode u pitanje opravdanost i srazmeru prikupljanja, obrade i razmene ogromnog broja podataka o korisnicima socijalne zaštite i sa njima povezanim licima.

Ukazano je i na to da, iako su usvojeni neki od predloga Poverenika za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, on nije dao pozitivno mišljenje na analizu opravdanosti uvođenja zakona. Učesnice/učesnici su se saglasili da bi trebalo pokrenuti akcije prema nadležnom Odboru Narodne skupštine i Ustavnom sudu, jer amandmanske promene ne bi mogle da dovedu do suštinskog unaprešenja Predloga zakona o socijalnim kartama.

Predlog zakona o socijalnim kartama možete videti OVDE.

Komentare na Nacrt zakona o socijalnim kartama koje je AŽC dostavio nadležnom ministarstvu (2019.) možete videti OVDE.