autonomne zenske kuce sastanak

Okrugli sto pod nazivom “Šta su autonomne ženske kuće i zašto ih Srbija nema?” organizovan je od strane Autonomnog ženskog centra i Ženskog centra Užice uz podršku švedske organizacije Kvinna till Kvinna. Cilj ovog stručnog sastanka bio je da se učesnice podsete kako je nastala i šta znači (usluga) autonomno sklonište za žene sa iskustvom nasilja, odnosno po čemu se to razlikuje od “sigurnih kuća” i/ili prihvatilišta u javnom sektoru, kao i da se razmotre uslovi i prepreke da ova usluga bude pružena u okviru specijalizovanih ženskih organizacija, da bude dostupna, geografski dobro reprezentovana i kvalitetno pružena u Srbiji. Skup su pratile predstavnice ženskih organizacija iz mreže “Žene protiv nasilja”, socijalne radnice iz centara za socijalni rad Zlatiborskog, Moravičkog i Raškog okruga, ako i predstavnice međunarodnih organizacija i drugih državnih organa.

Prva uvodničarka na okruglom stolu bila je Neva Tolle, feministkinja, osnivačica i dugogodišnja koordinatorka Autonomne ženske kuće iz Zagreba, koja predstavlja prvo autonomno sklonište u bivšoj državi, ali i u celom regionu jugo-istočne Evrope, a koja ove godine (14.12.) obeležava 30 godina postojanja i rada. Ona je učesnicama/ima objasnila razliku između autonomnih ženskih skloništa za žene i njihovu decu sa iskustvom nasilja i drugih vrsta smeštaja (poput doma za smeštaj odraslih, prihvatilišta i sl.), razlog zbog kojih su feministkinje formirale AŽK, kako su došle do prostora, kao su čuvale anonimnost adrese i anonimnost žena, kako se finansiraju i koje teškoće postoje u vezi sa tim.

Više o ovom sastanku možete videti OVDE.