U okviru posete realizatorima podržanih projekata iz Srbije, predstavnice Fonda UN-a za suzbijanje nasilja nad ženama (UN Trust Fund to end Violence Against Women) posetile su Autonomni ženski centar i razgovarale sa učesnicama/cima projektnih aktivnosti, kao i sa lokalnim partnerskim organizacijama o ostvarenim rezultatima u okviru projekta “Nulta tolerancija na rodno zasnovano nasilje”.

Projekat prevencije nasilja realizuje se do kraja 2018. godine, a dugoročni cilj je da se, u saradnji sa lokalnim ženskim organizacijama civilnog društva, poveća doživljaj bezbednosti mladih devojaka od seksualnog i rodno zasnovanog nasilja. Projektne aktivnosti realizuju se u 15 gradova u Srbiji i obuhvataju rad u 30 srednjih škola i na 8 fakulteta. Ključne oblasti delovanja obuhvataju rad sa nastavnicima, rad sa mladima na povećanju znanja i izvođenju javnih akcija, rad sa fakultetima u oblasti sprečavanja seksualnog uznemiravanja i sprovođenje kampanje podizanja svesti.

Posebno su istaknuti rezultati koji su ostvareni sa srednjoškolkama i srednjoškolcima u vidu povećanja stepena prepoznavanja nasilja u partnerskim vezama, povećanja znanja o vidovima pomoći i podrške u slučaju nasilja, kao i veština za prenošenje stečenog znanja o neprihvatljivosti nasilja u školi ili zajednici. Naglašena je potreba da se održi kontinuitet rada i sa mladima i sa nastavnicima koji učestvuju u projektnim aktivnostima, kao i da se omogući širenje razvijenih dobrih praksi i razvijenih materijala nakon završetka projekta. Još jedan značajan rezultat projekta do sada je povećanje vidljivosti lokalnih organizacija koje se bave sprečavanjem nasilja i razvoj njihove saradnje sa školama i sa mladima.

Projekat “Nulta tolerancija na rodno zasnovano nasilje” je finansijski podržao Fond Ujedinjenih nacija za suzbijanje nasilja prema ženama, a sprovodi se  uz preporuku Grupe za zaštitu od diskriminacije i nasilja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Fotografije

  • un-azc_01
  • un-azc_02
  • un-azc_03
  • un-azc_05
  • un-azc_06
  • un-azc_07