pravda"Na osnovu brojčanih podataka dostavljenih od strane RJT možemo zaključiti da je primena Zakona o sprečavanju nasilja u porodici u prvom mesecu uspešno započeta. U junu 2017. je razmatrano najmanje 2430 slučajeva nasilja u porodici. Iako ne znamo broj donetih hitnih mera u nadležnosti policije, u gotovo polovini razmatranih slučajeva nasilja u porodici nadležni zamenici javnih tužilaca su podneli predloge za produženje hitnih mera (1212 predloga). Najveći broj ovih predloga usvojen je od strane suda (1174 predloga)", navodi se u prvom mesečnom nezavisnom izveštaju AŽC-a o primeni Zakona o sprečavanju nasilja u porodici.

O tome šta nam još analiza dostupnih podataka govori o primeni Zakona o sprečavanju nasilja u porodici i mogućim propustima na koje bi valjalo odmah reagovati pročitajte na veb sajtu dnevnog lista Danas (na ovom linku), a detaljne preporuke koje je AŽC uputio Savetu za suzbijanje nasilja u porodici možete pročitati ovde.