subota, jun 23, 2018

pokrajinski sekretarijatObukom za pripremu i izvođenje konferencije slučaja za predstavnike centara za socijalni rad u Kovačici i Srbobranu Autonomni ženski centar počeo je seriju aktivnosti sa ciljem unapređenja kapaciteta zaposlenih u nadležnim institucijama u 10 opština u Vojvodini za delotvornu koordiniranu zaštitu od nasilja.

U periodu od juna do novembra 2017.godine AŽC će pružati podršku centrima za socijalni rad u sprovođenju obaveza koje proizilaze iz Zakona o sprečavanju nasilja u porodici (Sl.glasnik 94/2016), pomoći u unapređivanju saradnje svih službi u zajednici, kao i beležiti i prenositi primere dobrih praksi u efikasnom rešavanju slučajeva nasilja u porodično-partnerskom kontekstu. Pored toga, predstavnici centara za socijalni rad, policije, javnih tužilaštava i sudova u Kovačici, Srbobranu, Staroj Pazovi, Inđiji, Bačkoj Topoli, Irigu, Rumi, Bečeju, Plandištu i Beloj Crkvi imaće priliku da prisustvuju specijalizovanim  seminarima na temu nasilja u porodici i institucionalne zaštite, povezanosti nasilja nad ženama i zlostavljanja dece, procene bezbednosnih rizika i oslobađanja od profesionalnog stresa.

Navedene aktivnosti sprovode se za potrebe Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, u okviru realizacije mera iz Programa za zaštitu žena od nasilja u porodici i partnerskim odnosima i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja u AP Vojvodini 2015-2020.