Povodom obeležavanja 18. maja, Nacionalnog dana sećanja na žene žrtve nasilja, i činjenice da je u Srbiji u porodično-partnerskom odnosu tokom 2023. godine ubijeno 15 žena i dve devojčice, Autonomni ženski centar predlaže da se u Narodnoj Skupštini, pred Odborom za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, u narednim mesecima održi javno slušanje vezano za postupanje, odnosno pogrešno postupanje institucija koje je dovelo do ubistva žene u Pirotu.

Cilj javnog slušanja bi bio utvrđivanje propusta svih institucija u lancu zaštite od nasilja u porodici i partnerskog nasilja, a koji propusti su nastali u slučaju ubistva S.M. u Pirotu, kako onih koje su bile uslovljene činjenicom da zakoni nisu na dovoljno dobar način uredili pojedina postupanja institucija, tako i onih koji se tiču lične odgovornosti svakog ko je postupao, odnosno nije postupao ili je pogrešno postupao po prijavama sada pokojne S.M., kako bi u odnosu na njih bili pokrenuti disciplinski postupci.

Tekst dopisa Narodnoj skupštini, Odboru za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, dostupan je na ovom linku.

Predlog poslaničkih pitanja nadležnim institucijama dostupan je na ovom linku.

trazimoodgovore