AZC logo saopstenjaPovodom 10. decembra – Međunarodnog dana ljudskih prava kojim se završava kampanja 16. dana aktivizma protiv nasilja prema ženama Autonomni ženski centar i Združena akcija Krov nad glavom Novi Sad uputile su gradovima i opštinama u Srbiji predloge mera za unapređenje stambenog statusa žena koje su preživele nasilje.

  Predlog mera za unapređenje stambenog statusa žena koje su preživele nasilje