azc sРЕПУБЛИКА СРБИЈА
Координационом телу за Родну равноправност
Министарству за демографију и бригу о породици
Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Министарству за људска и мањинска права
Министарству финансија

Београд, 16.10.2021. године

OТВОРЕНО ПИСМО

Поштовани/а,

У светлу обележавања Међународног дана борбе против сиромаштва – у Србији га дочекујемо са поразним подацима који показују да око пола милиона људи није у стању да задовољи основне животне потребе, а да је удео лица у ризику од сирoмаштва или социјалне искључености међу највишим у европским земљама и износи 34,3%[1].

Проблем сиромаштва несразмерно погађа жене због чега се често говори о феминизацији сиромаштва. Жене које су преживеле насиље су унутар ове групе у још тежој позицији будући да најчешће самостално брину о деци, да су изложене неизвесности и страху од насиља, финансијски и стамбено нестабилне, теже долазе до посла и неретко су на њему изложене мобингу и сексуалном узнемиравању. Осим тога, оне носе терет неплаћених кућних послова. Најочигледнији пример тешког положаја жена које преживљавају насиље је скорашњи случај из Обреновца у коме су страдале две девојчице[2]. Нажалост, то није ни први, ни усамљени случај, у коме je недостатак свеобухватне системске подршке (нарочито за сиромашне самохране жене са школском и предшколском децом), резултирao ненадокнадивим губицима.

Имајући све ово у виду, позивамо вас да учините све што је у вашој моћи како бисте установили мере и механизме који ће спречити да се овакви случајеви у будућности понављају, и омогућити женама које преживљавају насиље и њиховој деци прилику за опоравак и достојанствен живот.

Подсећамо да се ове године обележава десетогодишњица од доношења Конвенције о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици, чија је и Србија потписница[3]. Тражимо да у складу са преузетим обавезама, поштујући принцип дужне пажње, обезбедите одговарајуће механизме за делотворну сарадњу између свих надлежних државних органа, и предузмете мере које испуњавају критеријум да се одговори на специфичне потребе угрожених особа укључујући и децу жртве[4]. Напомињемо и да је Србија дужна да предузме законодавне односно друге мере како би обезбедила да жртве имају приступ услугама које омогућавају њихов опоравак од насиља, укључујући када је то неопходно, и услуге као што су правно и психолошко саветовалиште, финансијска помоћ, становање, образовање, обука и помоћ приликом запошљавања[5].

Имајући у виду да ваш рад и деловање има важну улогу у спречавању и одговору на насиље према женама, захтевамо да:

  • Обезбедите довољна финансијска средства за повећање доступности и пружање општих и специјализованих услуга подршке за жене које су преживеле насиље и њихову децу.
  • Определите довољна финансијска средства за различите и флексибилне видове бриге о предшколској и раношколској деци (помоћ око боравка у установи, бриге и неге деце, набавку школског прибора и слично) које узимају у обзир ситуације самохраних мајки и жена са исксутвом насиља у породици.
  • Развијате и дате подршку креирању политика безбедног и дугорочнијег решавања стамбеног питања за жене које преживљавају насиље и њихову децу кроз мере и програме политике социјалног становања.
  • Обезбедите свеобухватни и специфични одговор у погледу политике запошљавања која би омогућила флексибилно радно време, афирмативно запошљавање, подршку у преквалификацији и доквалификацији, саветовање и каријерно вођење за жене које преживљавају насиље.

У нади да ћете препознати значај наведених проблема и предузети одговарајуће мере и о томе обавестити јавност, стојимо на располагању за сва додатна питања. 

С поштовањем

Aутономни женски центар
Тиршова 5а, 11 000 Београд
Тел./факс 011 2687 190
Е- пошта: dobre_prakse@azc.org.rs

Ažurirano: 11. novembar 2021.

Одговор Координационог тела за родну равноправност Владе Републике Србије на Отворено писмо Аутономног женског центра можете прочитати овде.


[1]http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/wp-content/uploads/2018/10/siromastvo_u_republici_srbiji_lat.jpg; https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/system/files/2020-10/serbia_report_2020.pdf

[2] https://www.blic.rs/vesti/hronika/strasna-tragedija-u-obrenovcu-dve-devojcice-od-5-i-7-godina-stradale-od-strujnog/r7rsq1m

[3] https://rm.coe.int/1680462540

[4] Чл. 18, тачка 3.

[5] Чл. 20, тачка 1.