Povodom 19. juna, Međunarodnog dana eliminacije seksualnog nasilja u oružanim sukobima, Autonomni ženski centar učestvovao je u brojnim aktivnostima koje su za cilj imale podizanje svesti o položaju žrtava seksualnog nasilja u ratovima i negovanje politika sećanja, solidarnosti i odgovornosti.

Na onlajn konferenciji Fonda za humanitarno pravo pod nazivom „Put od stigme do pravde – seksualno nasilje u ratu“, održane 15. juna, predstavnica Autonomnog ženskog centra, Sanja Pavlović, moderirala je panel pod nazivom „Trauma silovanja – zašto se mora verovati svedočenjima žena“ u okviru koga se govorilo o različitim vidovima podrške za žene koje su preživele ratno silovanje, i to iz ugla govornica iz Hrvatske/Bosne i Hercegovine, Kosova i Srbije.

Takođe, Autonomni ženski centar pridružio se saopštenju za javnost Žena u crnom - Pamtimo žene silovane u ratu, kao i istoimenoj uličnoj akciji na Trgu republike organizovanoj 17. juna. Akcija je održana u ćutanju i crnini i simbolično je podsetila javnost na odgovornost pripadnika srpskih oružanih formacija tokom ratova na prostoru bivše Jugoslavije koji su sistemski zlostavljali žene ne-srpske nacionalnosti u Hrvatskoj, BiH i Kosovu. Takođe smo podsetile javnost da u Srbiji žene koje su preživele seksualno nasilje u ratu ostaju nevidljive pred institucijama – one nisu prepoznate niti kao civilne žrtve rata, niti kao žrtve rodno zasnovanog nasilja prema ženama, koje zaslužuju posebna prava, podršku i zaštitu.

akcija trg republike beogradAkcija na Trgu republike u Beogradu

Narednog dana, aktivistkinje Žena u crnom, Inicijative mladih za ljudska prava i Autonomnog ženskog centra uputile su se ka Foči, gde smo se 19. juna pridružile Udruženju žrtava rata Foča (1992-1995) koje su organizovale komemorativne posete mestima najtežih zločina – Karamanovoj kući i sporskoj hali Partizan. Da podsetimo, tokom rata u Bosni i Hercegovini (1992-1995), Foča je bila mesto najmasovnijeg sistematskog seksualnog nasilja i silovanja. Haški tribunal je u svojoj presudi Fočanskoj trojci (Kunarac, Kovač, Vuković), 2001. godine, prvi put u istoriji međunarodnog humanitarnog prava, utvrdio da je seksualno ropstvo u ratu zločin protiv čovečnosti.

foca 19 jun 2021 01Foča, 19. jun 2021. ispred hale Partizan

Po povratku u Beograd, 21. juna, Sanja Pavlović je učestvovala i na onlajn događaju Inicijative Verujem Ti pod nazivom „Seksualno nasilje u ratovima 1991-1999: Politika otpora i solidarnost sa preživelima“. Tokom događaja, ona je predstavila iskustva iz Foče i najavila da će od jeseni, zajedno sa Ženama u crnom i Inicijativom mladih za ljudska prava, organizovati seminare o seksualnom nasilju u ratu za civilno društvo i mlade, a u okviru programa kojim koordiniše medica mondiale, „Jačanje glasova žena pogođenim ratnim seksualnim i rodno zasnovanim nasiljem na Zapadnom Balkanu – Za kulturu priznavanja i pomirenja“.

foca 19 jun 2021 02Foča, 19. jun 2021. ispred Karamanove kuće