tri godine bez rezultata

Nema poboljšanja u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava žena, pokazuje najnovija studija Autonomnog ženskog centra „Tri godine od usvajanja Programa – bez očekivanih rezultata”. Studija analizira primenu Nacionalnog programa očuvanja i unapređenja seksualnog i reproduktivnog zdravlja građana Republike Srbije (2017) kojom je predviđeno poboljšanje stanja u ovoj oblasti putem informisanja, edukacije, savetovanja, uz veću participaciju korisnika usluga i prilagođavanje rada zdravstvenih službi potrebama posebno osetljivih populacionih kategorija.

Svi pokazatelji stanja u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava žena u Srbiji su nepovoljni, kontrola rađanja je dominantno konzervativna, seksualno ponašanje mladih rizično, kontraceptivna sredstva nisu lako dostupna, a prekid trudnoće iz nemedicinskih razloga nije pokriven obaveznim zdravstvenim osiguranjem. Nije predviđen poseban osnov osiguranja za žrtve silovanja osim opštih pravila osiguranja, a nedostaju i sistemska rešenja u edukaciji i informisanju mladih.

Odsustvo političke volje, nedostatak finansijskih sredstava i ljudskih resursa glavne su prepreke u sprovođenju Programa, koji sadržinski prati međunarodne standarde. Iako je Program usvojen 2017. godine, ne postoje javno dostupni izveštaji o sprovođenju ovog strateškog dokumenta, nije uspostavljen planirani mehanizam prikupljanja podataka po definisanim indikatorima, kao i njihovo periodično dostavljanje, obrada i izveštavanje.

Analiza medisjkog sadržaja pokazuje da u Srbiji zdravlje žena nije prioritet i da izostaju osnovni podaci kada je u pitanju pravo na samostalnost i izbor, dostupnost kontracepcije, edukacije, savetovanja ili zdravstvenih usluga. Politika u ovoj oblasti je nedvosmisleno pronatalna i neosetljiva na specifične potrebe i prava žena — naročito onih žena iz (višestruko) marginalizovanih društvenih grupa — ali i na potrebe i prava mladih.

Izveštaj možete pročitati OVDE.