statistikaAutonomni ženski centar se obratio apelom Koordinacionom telu za rodnu ravnopravnost i Ministartvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog da učine sve što je u njohovoj nadležnosti, uključujući i privremeno povlačenje Programa zvanične statistike u Republici Srbiji u periodu 2021 – 2025. godine iz skupštinske procedure, dok se sa Republičkim zavodom za statistiku ne proveri da li sve relevantne statističke oblasti sadrže i podatke o polu/demografske, saglasno sa Nacrtom zakona o rodnoj ravnopravnosti i drugim dokumentima javnih politika Republike Srbije.

Apel upućen Koordinacionom telu za rodnu ravnopravnost i apel upućen Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.