obrazovanjeAutonomni ženski centar je uputio apel Koordinacionom telu za rodnu ravnopravnost i Ministartvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog da učine sve što je u njihovoj nadležnosti da se dopuni sadržaj Predloga Strategije razvoja obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji do 2030. godine i Predloga Akcionog plana za period od 2021. do 2023. godine za sprovođenje ove stretegije, koju je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja stavilo u javnu raspravu.

Ukazano je da je nužno da sadržaj ovih važnih dokumenata bude u skladu sa svim relevantnim dokumentima javnih politika u Republici Srbiji, kao i sa međunarodnim dokumentima koji imaju uticaja na oblast obrazovanja, uključujući i preporuke odgovarajućih međunarodnih tela za praćenje primene obaveza iz potvrđenih međunarodnih ugovora, a koji su izostavljeni prilikom koncipiranja predloga ove Strategije i njenog Akcionog plana.

Apel upućen Koordinacionom telu za rodnu ravnopravnost i apel upućen Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.