preugovor 23 24

U novoj Reformskoj agendi koalicija prEUgovor pruža kratki pregled i preporuke o ključnim problemima na čijem rešavanju treba raditi u 2021. godini u okviru procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji.

Koalicija prEUgovor iznova podseća EU da je politika proširenja njen najefektivniji spoljnopolitički instrument i temelj njenog uticaja na Zapadnom Balkanu, a Vladu Srbije da proces pristupanja ne sme biti cilj sam po sebi, već sredstvo za ostvarenje suštinskog napretka u daljoj demokratizaciji i uređenju zemlje, zasnovanog na vladavini prava. Politička volja za nastavak procesa proširenja mora da bude vidna i jasna sa obe strane kako bi se nastavilo sa reformama.

Više o preporukama koalicije prEUgovor, kao i ceo tekst Reformske agende 2021. videti OVDE.