azc-logoAutonomni ženski centar uputio je danas otvorena pisma Republičkom javnom tužilaštvu, Ministarstvu kulture i informisanja i Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti povodom izveštavanja pojedinih dnevnih listova o slučaju otmice maloletne Monike K. i iznošenja informacija iz istrage.

Dnevni listovi Srpski telegraf, Kurir, Alo i Informer su već na naslovnim stranama na nedopustiv senzacionalistički način objavili izjave osumnjičenog Ninoslava Jovanovića u kojima se iznose detalji počinjenog zločina prema detetu, dok Večernje novosti i Blic to čine u okviru objavljenih tekstova. Ovo nije prvi put da se u okviru medijskog izveštavanja o ovom slučaju iznose detalji iz istrage i drugi tekstualni i vizuelni sadržaji koji su u suprotnosti sa pravima deteta i standardom najboljeg interesa deteta, koji mora biti poštovan u svim aktivnostima koje se tiču dece, bez obzira na to da li ih preduzimaju javne ili privatne institucije. Takvim izveštavanjem se unižava dostojanstvo žrtve nasilja, što nije u interesu niti žrtve i njene porodice, niti drugih žrtava sličnih zločina, niti javnosti.

S tim u vezi, pozdravljamo saopštenje Ministarstva kulture i informisanja kojim se ovakvo medijsko izveštavanje osuđuje, te se nadamo da će ispitati da li su njime prekršene odredbe Zakona o javnom informisanju i medijima, a u vezi sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, te Konvencijom o pravima deteta i zaista blagovremeno postupiti u skladu sa svojim nadležnostima.

Istovremeno, od Republičkog javnog tužilaštva tražimo da ispita i utvrdi ko je informacije iz istrage pružio medijima, te da li ima osnova za pokretanje krivičnih i disciplinskih postupaka po službenoj dužnosti protiv službenih lica, dok od Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti tražimo da ispita da li su ovakvim medijskim izveštavanjem prekršene odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, a u vezi sa Zakonom o javnom informisanju i medijima, te Konvencijom o pravima deteta i da blagovremeno postupi u skladu sa svojim nadležnostima.