nedelja konsultativnih sastanaka

4 - 8.11.2019. - Švedska organizacija Kvinna till Kvinna (KtK), u okviru programa sa ženskim organizacijama u državama Zapadnog Balkana, organizovala je nedelju konsultativnih sastanaka sa predstavnicima Evropske komisije (EC), Generalnog direktorata za evropsku susedsku politiku i pregovore o proširenju (DG NEAR), Evropskog parlamenta (EP), ambasade Hrvatske u EU, Evropskog ženskog lobija i relevantnih nevladinih organizacija.

Sastanci su pomogli da se predstavnice ženskih organizacija bliže upoznaju sa prioritetima novog sastava EC i EP, da se razmene informacije i naprave kontakti. Cilj aktivnosti koje sprovodi KtK su veće učešće žena u pregovaračkim procesima sa EU i veća vidljivost tema relevantnih za žene u dokumentima EU.