foca 19 junPamtimo žene Foče | Most na Drini, Foča, 19. jun 2018. (Foto: Jelena Diković)

Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu, 19. jun, aktivistkinje Autonomnog ženskog centra, na poziv Žena u crnom, obeležile su u Foči (BIH), mestu verovatno najvećeg sistematskog seksualnog nasilja i silovanja u ratu u Bosni i Hercegovini.

Žene u crnom, uz podršku ženskih organizacija iz BIH – Udruženje žrtava rata Foča 1992-1995, Udruženje žena žrtava rata iz Višegrada, Udruženja građanki Goraždanke, Udruženja žena „Seka“ iz Goražda, Fondacije CURE iz Sarajeva, kao i Bona Fide iz Pljevlja, Crna Gora, organizovale su protest u crnini i ćutanju „Pamtimo žene silovane u ratu u Bosni i Hercegovini“ u Foči, na nekoliko lokacija na kojima je ukazano na važnost pamćenja mesta zločina.

Aktivistkinje i manji broj građana i građanki Foče obišle su Kazneno-popravni dom u Foči, jedan od najvećih zatvora u SFRJ koji je bio glavni pritvorski objekat za muškarce, kao i Sportsku dvoranu „Partizan“ koja je služila za pritvor žena, dece i staraca gde se procenjuje da je bilo najmanje 72 zatočenice. Nakon hoda kroz grad, na Mostu na Drini izveden je performans sa ogledalima sa crnim florom na kojem je ispisano „Pamtimo žene Foče“, nakon čega su crveni karanfili bacani u Drinu. Protest se završio ispred Karamanove kuće, mesta koje je služilo kao logor za silovanje žena, koji je avgusta 1992. godine formirao Miljevinski bataljon Brigade za taktičke operacije iz Foče VRS-a. Karamanova kuća je služila za neka od najgnusnijih seksualnih zlostavljanja žena tokom rata, a u njoj su bile zatvorene žene i devojčice od kojih su neke imale 12 godina.

Protest je održan uz poruke o važnosti pamćenja žena koje su preživele ratna silovanja, pamćenja mesta zločina, kao i važnosti principa solidarnosti i odgovornosti.

Podsećamo da je presudom Fočanskoj trojci (Kunarac, Kovač, Vuković) Haški tribunal 2001. godine prvi put u istoriji međunarodnog humanitarnog prava seksualno ropstvo u ratu kvalifikovao kao zločin protiv čovečnosti. Takođe podsećamo da je tokom rata u Bosni i Hercegovini silovano oko dvadeset hiljada žena, da su najbrojnije žrtve bile bosanske Muslimanke, dok je među počiniocima bilo najviše bosanskih Srba.

Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu je uspostavljen od strane Ujedinjenih nacija 2015. godine.


Obeležavanje Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u ratu

Foča, BiH

  • 19-jun_01
  • 19-jun_02
  • 19-jun_03
  • 19-jun_04