• Radio džinglovi:
 • Pamflet kampanje 2002.
1. REAGUJ 2. ZAKON

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 2002pamflet


Ako ste žrtva porodičnog nasilja, Policija mora po službenoj dužnosti da se uključi u sprečavanje nasilja u porodici:

 • da prikuplja obaveštenja o nasilju od člana porodice
 • da pozove nasilnika u svojstvu osumljičenog, kada vi ili član porodice prijave nasilje
 • da uvede lične podatke nasilnika u policijsku kartoteku
 • da, po nalogu istražnog sudije, preduzme istražne mere

Policija može, na zahtev suda, da preduzme i mere zaštite, oštećenje i svedoka.

Član 118a Krivičnog zakona Republike Srbije

1) Ko upotrebom sile i ozbiljnom pretnjom da će napasti na život ili telo povređuje ili ugrožava telesni ili duševni integritet člana porodice, kazniće sa novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.

2) Ako je pri izvršenju dela iz stava 1. ovog člana korišćeno oružje, opasno oruđe ili sredstvo podobno da telo povredi ili zdravlje teško naruši, učinilac će se kazniti zatvorom od šest meseci do pet godina.

3) Ako je used dela iz stava 1. i 2. ovog člana nastupila teška telesna povreda ili trajno i teško narušavanje zdravlja člana porodice ili je delo izvršeno prema maloletniku, učinilac će se kazniti zatvorom od dve do deset godina.

4) Ako je usled dela iz stava 1. i 2. ovog člana nastupila smrt člana porodice, učinilac će se kazniti zatvorom najmanje deset godina.


Zato što nasilje ne prestaje kada žena napusti nasilnika, niti kada ga prijavi policiji, ili pokrene sudski postupak,

Tražimo da država

Stvori uslove za sprečavanje daljeg nasilja u porodici

Da

 • Udalji nasilnika iz porodice
 • Zabrani uznemiravanje i približavanje članovima porodice
 • Zabrani pristup u prostor stana i radnog mesta
 • Uputi nasilnika na obavezan psihološki tretman
 • Zabrani nasilniku nabavku oružja i oduzme oružje koje ima
 • Sve sudske procese vodi po hitnom postupku