utorak, februar 25, 2020

 Nasilje nad ženama je ispoljavanje istorijski nejednakih odnosa društvene moći između muškaraca i žena koji su doveli do diskriminacije i dominacije nad ženama od strane muškaraca i do sprečavanja potpunog napretka žena. Nasilje nad ženama je jedan od osnovnih društvenih mehanizama kojima se žene prisiljavaju da budu u podređenoj poziciji u odnosu na muškarce.  Nasilje nad ženama je prepreka u postizanju jednakosti, razvitka i mira.  Definicija nasilja nad ženama po dokumentima Ujedinjenih nacija

   Pročitajte više o nasilju nad ženama...  
  • 1

31. oktobra 2011. u Sava centru Autonomni ženski centar organizovao je konferenciju “Prava žrtava seksualnog i partnerskog nasilja“. Izlagači na konferenciji bili su gdin Nenad Vujić, direktor Pravosudne akademije, dr Vanessa Casado Caballero, advokatica i predavač na Pravnom fakultetu Univerziteta Pablo de Olavide u Sevilji, mag. Jasmina Prstojević, advokatica i saradnica bečkog Interventnog centra protiv nasilja u porodici i prof. dr Slađana Jovanović sa Pravnog fakulteta Union u Beogradu. Cilj konferencije je bio da se profesionalci/ke iz sudova, tužilaštava i policije iz cele Srbije upoznaju sa zakonskim rešenjima koja štite prava žrtava nasilja u Španiji i Austriji.  Dr Vanessa Casado Caballero govorila je o primeni španskog Organskog zakona o sveobuhvatnim merama zaštite protiv rodno zasnovanog nasilja (usvojen  2004. godine) i koji predstavlja prvi zakon koji prepoznaje nasilje nad ženama kao rodno zasnovano nasilje, i omogućava zaštitu žena žrtava nasilja u svim sistemima. O iskustvima i praksi u Austriji, čiji je model rada u oblasti zaštite žena od nasilja u partnerskim odnosima i u porodici  preporučen od Saveta Evrope, predstavila je advokatica Jasmina Prstojević.

Na konferenciji su predstavljeni rezultati istraživanja Autonomnog ženskog centra o iskustvima žrtava seksualnog i partnerskog nasilja kao i o stavovima i mišljenju profesionalaca o položaju žrtava u postupcima.

Učesnice/i su diskutovali o rešenjima u Španiji i Austriji kada su u pitanju situacije u kojima učinioci nasilja manipulišu postojećim zakonskim rešenjima, o vrstama i načinu ostvarivanja kompenzacije štete žrtvama nasilja, o radu policije na terenu kada izdaju naloge za iseljenje učiniocima nasilja i dokazivanju psihološkog nasilja.

Ova konferencija je realizovana u okviru projekta Prava žrtava – ka evropskim rešenjima, koji podržava Ministarstvo inostranih poslova Kraljevine Norveške.

  • 1
resurs centar
mogu da necu baner
bezbedna
AWC Pozdrav iz Srbije
zpn
zato-sto
krugovi-nasilja velicanstvena diner_party zasticena diner_party

Konsultacije za žene

Autonomni ženski centar organizuje specijalizovanu podršku ženama koje preživljavaju traume: nasilja u partnerskim odnosima i u porodici i seksualnog nasilja i uznemiravanja.
  Opširnije... 

Zagovaranje

Akcije zagovaranja AŽCa odvijalju se u skladu sa ciljevima postavljenim strateškim dokumentom AŽCa i tokovima u oblasti zaštite od nasilja u porodici, socijalne politike i socijalne inkluzije na državnom i lokalnom nivou.
  Opširnije... 

Edukacije

AŽC od početka svog rada ima razvijen edukativni program za rad na SOS telefonu za žene sa traumom muškog nasilja. Od 2002. godine razvijamo i edukativne programe za predstavnike/ce relevantnih institucija.
  Opširnije...