subota, jul 11, 2020

 Nasilje nad ženama je ispoljavanje istorijski nejednakih odnosa društvene moći između muškaraca i žena koji su doveli do diskriminacije i dominacije nad ženama od strane muškaraca i do sprečavanja potpunog napretka žena. Nasilje nad ženama je jedan od osnovnih društvenih mehanizama kojima se žene prisiljavaju da budu u podređenoj poziciji u odnosu na muškarce.  Nasilje nad ženama je prepreka u postizanju jednakosti, razvitka i mira.  Definicija nasilja nad ženama po dokumentima Ujedinjenih nacija

   Pročitajte više o nasilju nad ženama...  
 • SOCIJALNA POLITIKA U SRBIJI iz rodne i perspektive žena sa iskustvom rodno zasnovanog nasilja

  soc politika u sr iz rodne perspektiveAutonomni ženski centar predstavlja studiju o socijalnoj politici u Srbiji, iz rodne i iz perspektive žena sa iskustvom rodno zasnovanog nasilja. Reč je o prikazu aktivnosti u cilju transponovanja pravnih tekovina Evropske unije u zakonodavstvo Republike Srbije, iz nedavno usvojenog Akcionog plana za Poglavlje 19 Socijalna politika i zapošljavanje. U fokusu analize su četiri oblasti: socijalna inkluzija, socijalna zaštita, zabrana diskriminacije i jednake mogućnosti.

  Opširnije...
 • Saopštenje za javnost: Zašto nemamo izveštaj i procenu o efektima primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici?

  azc sTri godine od početka primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici nemamo zvanični, objedinjeni izveštaj državnih organa o delotvornosti njegove primene, jer od jula 2018. nisu održavane sednice vladinog Saveta za suzbijanje nasilja u porodici. Tri godine nakon početka primene zakona nije uspostavljena ni centralna evidencija o slučajevima nasilja u porodici (u elektronskom obliku), koja bi objedinila podatke iz nadležnih državnih organa.

  Opširnije...
 • Saopštenje za javnost

  azc sNijedan projekat namenjen podršci ženama žrtvama nasilja, niti žrtvama krivičnih dela generalno, nije dobio podršku Ministarstva pravde na poslednjem javnom konkursu za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja objavljenom u februaru ove godine.

  Opširnije...
 • 1

Model koordinirane akcije predstavlja sistemsko rešenje problema nasilja u porodici na lokalnom nivou, bazirano na 6 ključnih elemenata kojima se povezuju aktivnosti svih službi u zajednici i podiže odgovornost lokalne vlasti za potreba građanki i građana.

Inicijative realizovane tokom 2007. godine odgovarale su početnom stanju i resursima opština, a cilj je da ova, za sada inovativna i pojedinačna, rešenja postanu standard postupanja i da se obezbedi njihova održivost. Neke od najznačajnijih aktivnosti u Lazarevcu su uključile organizovanje prve grupe samopomoći za žrtve nasilja u porodici i dobijanje značajnih priznanja za rad i razvoj modela koordinacije u okviru konkursa SKGO i Fondacije ERSTE banke.
U Lazarevcu i u Smederevskoj Palanci obezbeđena je podrška lokalnih advokata za besplatno zastupanje žrtava nasilja. U Kragujevcu je razvijena procedura prijema žrtava u zdravstvene institucije koja omogućava lakše i brže dobijanje usluga zdravstvene zaštite. Golubac i Ćuprija su 2007. godine prvi put organizovali lokalne kampanje koje se obraćaju ženama žrtvama nasilja. U Loznici je precizirana procedura saradnje sa policijskom stanicom kroz koju je omogućeno 24 časovna pripravnost centra za socijalni rad i policije u slučajevima nasilja. U Beogradu je, pored uspešnog lazarevačkog «mobilnog tima» za zaustavljanje nasilja, ova usluga u 2007. postala dostupna i građakama i građanima Voždovca i Palilule.

Opštinska kancelarija za psihosocijalnu i pravnu pomoć na Zvezdari pružala je besplatne usluge svim građankama i građanima koji/e im se obrate. Na Paliluli je počela sa radom Kancelarija za rodnu ravnopravnost, koja kao i voždovačka opštinska Komisija za ravnopravnost polova realizuje i programe ekonomskog osnaživanja žena i posebno žena žrtava nasilja.

Svih 9 opština izradilo je akcione planove za 2008. a dobar deo njih je obezbedio i sredstva sa budžeta za finansiranje ovih aktivnosti. Vidljivi efekti aktivnosti ukazuju na povećan broj registrovanog nasilja u porodici i veće poverenje žrtava u službe, veći broj krivičnih prijava, skraćene tužilačke procedure, veći broj izrečenih mera zaštite, bolje razumevanje odgovornosti nasilnika, uključivanje žrtve u planiranje mera zaštite i unapređenje zaštite.

 • 1
Kalendar aktivnosti
pon uto sre čet pet sub ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
resurs centar
mogu da necu baner
bezbedna
AWC Pozdrav iz Srbije
zpn
zato-sto
krugovi-nasilja velicanstvena diner_party zasticena diner_party

Konsultacije za žene

Autonomni ženski centar organizuje specijalizovanu podršku ženama koje preživljavaju traume: nasilja u partnerskim odnosima i u porodici i seksualnog nasilja i uznemiravanja.
  Opširnije... 

Zagovaranje

Akcije zagovaranja AŽCa odvijalju se u skladu sa ciljevima postavljenim strateškim dokumentom AŽCa i tokovima u oblasti zaštite od nasilja u porodici, socijalne politike i socijalne inkluzije na državnom i lokalnom nivou.
  Opširnije... 

Edukacije

AŽC od početka svog rada ima razvijen edukativni program za rad na SOS telefonu za žene sa traumom muškog nasilja. Od 2002. godine razvijamo i edukativne programe za predstavnike/ce relevantnih institucija.
  Opširnije...