Nasilje nad ženama je ispoljavanje istorijski nejednakih odnosa društvene moći između muškaraca i žena koji su doveli do diskriminacije i dominacije nad ženama od strane muškaraca i do sprečavanja potpunog napretka žena. Nasilje nad ženama je jedan od osnovnih društvenih mehanizama kojima se žene prisiljavaju da budu u podređenoj poziciji u odnosu na muškarce. Nasilje nad ženama je prepreka u postizanju jednakosti, razvitka i mira.
Definicija nasilja nad ženama po dokumentima Ujedinjenih nacija

Vesti

17. januar 2021.

azc sAutonomni ženski centar je ponosan na mlade žene koje su se osnažile i prijavile silovanje i seksualno zlostavljanje koje im se desilo od strane osobe u koju su imale apsolutno poverenje da je tu da ih uči i podržava.

22. decembar 2020.

antropologija rodno zasnovano nasilje sCentar za ženske studije i časopis Antropologija predstavili su temat o rodno zasnovanom nasilju prema ženama. Tema razgovora usmerena je na uticaj situacije globalne pandemije na rodno zasnovano nasilje prema ženama.

20. decembar 2020.

ifmsa srKomitet za međunarodnu saradnju studenata medicine – IFMSA Srbija, u saradnji sa organizacijama iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Severne Makedonije, organizovao je konferenciju o rodno zasnovanom nasilju i diskriminaciji nad ženama, na kojoj je prezentaciju imala i predstavnica Autonomnog ženskog centra.

11. decembar 2020.

azc sAutonomni ženski centar se obratio nadležnim vladinim telima i ministarstvima predlogom da se ponovo stave u javnu raspravu i/ili započne izradaizmena i dopuna nacrta zakona i izrada startegija (uključujući akcione planove) koji nisu finalizovani (a trebalo je da budu) u periodu od 2017–2020. godine.

Publikacije

Digitalno nasilje i mladi izvestaj za Spaniju Madjarsku Hrvatsku i SrbijuSvest, iskustva i strategije srednjoškolki i srednjoškolaca za imenovanje problema digitalnog seksualnog i rodno zasnovanog nasilja - izveštaj za Mađarsku, Španiju, Srbiju i Hrvatsku
Digitalno nasilje i mladi izvestaj za SrbijuSvest, iskustva i strategije srednjoškolki i srednjoškolaca za imenovanje problema digitalnog seksualnog i rodno zasnovanog nasilja - izveštaj za Srbiju
soc politika u sr iz rodne perspektiveSocijalna politika u Srbiji iz rodne i perspektive žena sa iskustvom rodno zasnovanog nasilja
Autorka:
Tanja Ignjatović
Autonomni ženski centar