Autonomni ženski centar je od Društva psihologa Srbije dobio zvaničan odgovor vezan za upotrebu psiholoških testova koji se u poslednje vreme pojavljuju u slučajevima žena kojima je pružana besplatna pravna pomoć. U odgovoru je navedeno da se merni instrumenti STAXI – 2 (Upitnik ljutnje kao stanja i osobine ličnosti, Charles D. Spielberger[1]), MMSE (Kratko ispitivanje mentalnog statusa[2]) i WCST (Wisconsin Card Sorting Test) ne nalaze u Registru psiholoških mernih instrumenata, i da je jedino za MCMI – III (Millon Clinical Multiaxial Inventory) podnet zahtev za licenciranje, ali da još uvek nije dobio potvrdu. Naznačeno je da bez dobijanja licence, ovi merni instrumenti mogu da se koriste jedino u istraživačke svrhe.

[1] Ovaj instrument se nalazi u Ponudi psihodijagnostičkih sredstava Sinapsa edicije (normiran u Hrvatskoj na uzorku 871 učenika srednjih škola i gimnazija uzrasta od 15 do 18 godina), izdavač Naklada Slap, Zagreb.

[2] Ovaj isntrument se nalazi na spisku psihodijagnostičkih sredstava Sinapsa edicije (Tabeli za orijentaciju), ali ga nema u Katalogu instrumenata koje je moguće nabaviti preko srpskog izdavača.