logo zpnU vreme javne rasprave o Predlogu Akcionog plana za period 2024-2026. godine za sprovođenje Startegije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog sektora u Republici Srbiji za period 2022-2030. godine, Mreža Žene protiv nasilja je u ime ženskih organizacija poslala Otvoreno pismo ministru, Sektoru za saradnju sa civilnim društvom i Savetu za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva. Neposredni povod za to su ozbiljne bezbednosne pretnje ženama iz organizacija s juga Srbije.

Članice ženskih organizacija sa višedecenijskim iskustvom rada na pružanju specijalizovane podrške ženama sa isksutvom muškog nasilja i njihovoj deci prolaze kroz kontinuiranu, višegodišnju marginalizaciju, omalovažavanje, isključivanje, iscrpljivanje, preti se njihovoj fizičkoj i psihičkoj bezbednosti i/ili se protiv njih podnose bezrazložne krivične prijave. Glavni razlog za takvo stanje je odluka ovih organizacija da ne ćute o netransparentnom odlučivanju i finansiranju, sukobu interesa i korupciji u dodeli javnih sredstava fiktivnim i partijskim organizacijama.   

Organizacije, njih 28 i tri mreže organizacija, tražile su da planirane mere i aktivnosti u novom Akcionom planu moraju garantovati organizacijama i njihovim članicama punu zaštitu fizičkog i psihičkog integriteta, besplatnu pravnu zaštitu od verbalnih i fizičkih napada, odgovoran i transparentan proces odlučivanja komisija koje ocenjuju, rangiraju i vrše odabir predloga projekata, transparentno finansiranje projekata i aktivnosti organizacija, transparentne i javno dostupne informacije o realizovanim aktivnostima za koje su odobrena budžetska sredstva.

Više o zahtevima organizacija potpisnica Otvorenog pisma pročitajte OVDE.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Sektora za saradnju sa civilnim društvom i Savetu za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, reagovali su na Otvoreno pismo istog dana i predložili sastanak sa predstavnicama lokalnih žesnkih organizacija u Leskovcu za 12.7.2024. godine.

Nakon sastanka, Ministarstvo je postavilo vest o sastanku, koju možete videti OVDE.

Ženske organizacije, učesnice sastanka, izdale su Saopštenje za javnost u kom su informisale istakle probleme sa kojima se suočavaju, koji se prvenstveno odnose na bezbednost i transparentnost finansiranja loklanih projekata i njihovih aktivnosti. Istakle su nužnost da se pojačaju interne revizije odeljenja koja dodeljuju sredstva, a da njihovi izveštaji budu javno dostupni; da se ostvari bliska i kontinuirana saradnja sa lokalnim organima i ustanovama (poput policije i centra za socijalni rad); da nadležne institucije ozbiljnije reaguju na digitalno nasilje; da Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i druga nadležna ministarstva podsećaju na preporuke nadležna lokalna tela koja ne obavljaju svoje dužnosti, što utiče na bezbednost branitelja i braniteljki ljudskih prava ili/i nedostatak transparentnih podataka o dodeljenim javnim sredstvima drugim organizacijama.

Predstavnici i predstavnica Ministarstva, Sektora za saradnju sa civilnim društvom i Savetu za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, istakli su da: trenutno formulisana radna verzija Akcionog plana za sprovođenje Staregije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društa referiše na lokalne samouprave u najvećoj mogućoj meri u odnosu na način pisanja nacionalne Strategije i AP; planiraju obuke za stručna lica koja će proveravati dokumentaciju i rad organizacija civilnog društva tako da efikasnije prepoznaju fiktivne organizacije; planiraju redovne posete organizacijama na lokalu od oktobra 2024. godine; novi Akcioni plan uključiće i smernice za nefinansijsku pomoć (na primer, prostor za organizacije); se prilikom različitih napada jasno navede da je u pitanju napad na aktivistu/aktivistkinju ili branitelja/braniteljku ljudskih prava.

Saopštenje ženskih organizacija nakon sastanka sa predstavnicima i predstavnicama Sektora i Saveta možete pročitati OVDE.